Tutkimus
Tutkimushankkeessamme kehitämme lämpökuvantamismenetelmää, jolla saadaan objektiivista tietoa eläinten tunnetiloista ja toisaalta selvitämme, mitkä seikat vaikuttavat ihmisten kykyyn havaita ja ymmärtää näitä tunnetiloja.

Kauan ajateltiin, ettei muunlajisilla eläimillä ole lainkaan tunteita tai niiden emootiot ovat hyvin erilaisia kuin omamme. Eläinten käyttäytymisen, kognition ja tunnetilojen tutkimus on kuitenkin osoittanut oletuksen vääräksi. Monet eläimet – vähintään kaikki selkärankaiset – tuntevat perustunteita. Eäinten käyttäytymis- ja kognitiotiede kaipaavatkin kipeästi täydennystä tunnetieteestä (emotion science). Eläinten tunnetilojen havainnointia ja mittaamista tulee kehittää, jotta tällainen olisi mahdollista.

Tietäessämme yhä enemmän muunlajisten kognitiivista ja emotionaalisista prosesseista, joudumme katsomaan oman lajimme oletettua ainutlaatuisuutta aivan uusin silmin. Ihmisten ja eläinten suhteita tutkitaan yhä useammin monitieteisestä näkökulmasta.

Katso, miten voit osallistua tutkimukseemme: Korkeasaaressa tutkitaan eläinten tunteiden havainnointia – osallistu tieteen tekemiseen!

Lämpökuvantamisen kehittäminen eläinten tunteiden mittaamiseen

Arador Innovations Oy on suomalainen tiedeviestintä- ja tutkimusyritys, jonka perustaja ja johtaja on eläinten kognitiotutkija ja palkittu tietokirjailija Helena Telkänranta. Yhdistävänä tekijänä Aradorin kaikessa toiminnassa on kehittää uusia keinoja, joilla tiedettä voi käyttää eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Yhtiön tutkimusosasto Arador Health Science kehittää lämpökuvantamismenetelmiä eläinten tunteiden mittaamiseen, jotta eläinten hyvinvoinnin arvioinnin käyttöön saadaan nykyistä enemmän keinoja, sekä eläinten kivun havaitsemiseen, jotta kipua kokevat eläimet saavat tarvitsemansa lääkityksen tai muun avun.

Tämän pääasiallisen tutkimussuuntansa lisäksi Arador Health Science osallistuu ajoittain myös muihin tutkimushankkeisiin, muun muassa tutkimukseen siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten kykyyn tunnistaa eläinten tunteita. Muita osastoja ovat Arador Training, joka järjestää kursseja eläimiin liittyvien alojen ammattilaisille ja eläinten harrastajille, sekä Arador Productions, joka kehittää digitaalista, interaktiivista mediaa koulutustarkoituksiin ja suurelle yleisölle suunnattuun tiedeviestintään.

Projektit keskittyvät eläinten käyttäytymistä, tunteita ja hyvinvointia valottaviin tieteenaloihin, ja niissä kehitetään uusia keinoja hyödyntää muun muassa virtuaalitodellisuutta  ja mobiilipelejä tieteellisen tiedon tuomiseksi suuren yleisön ulottuville ja ammatilliseen koulutukseen helppotajuisella, mukaansatempaavalla tavalla.

Mitkä tekijät vaikuttavat kykyymme tunnistaa eläinten tunteita

Ihmiset usein yhdistävät eläimiin erilaisia ominaisuuksia. Voimme esimerkiksi olettaa, että kissoilla on samankaltaisista piirteitä kuin meillä ihmisillä, ajatella että ne ovat ilkeitä tai kateellisia. Saman aikaisesti saatamme ajatella, etteivät linnut pysty tuntemaan iloa tai tulkitsemme koiran ahdistuksen virheellisesti häpeäksi. Tällaiset tulkinnat saattavat johtua perususkomuksistamme, yleisistä eläinasenteista, oman persoonallisuutemme piirteistä tai eläimen ominaisuuksista.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi lajin taksonominen asema suhteessa ihmiseen, ihmisen empatia-alttius ja kulttuuritausta  vaikuttavat ajatuksiimme siitä, onko eläin tietoinen tai kykenevä tuntemaan tunteita. Toistaiseksi ei kuitenkaan tarkkaan tiedetä, vaikuttavatko nämä tekijät ihmisen kykyyn havaita eri lajisten eläinten tunnetiloja. Tutkimuksessamme selvitämme, mitkä eläimen ja havaitsijan ominaisuuden vaikuttavat tunteiden havainnointiin ja ymmärtämiseen.

Tutkimuksemme lisää tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat kykyymme havaita ja tulkita eläinten emootioita. Käsitys muunlajisista eläimistä tuntevina olentoina vaikuttaa keskeisellä tavalla muun muassa siihen, miten kohtelemme niitä. Toisinaan jopa oma turvallisuutemme saattaa olla kiinni siitä, osaammeko tulkita eläimen käytöstä oikein.