Ihmiset

Tutkimusryhmämme koostuu kolmesta senioritutkijasta, yhdestä väitöskirjatutkijasta sekä lukuisasta joukosta gradun tekijöitä ja harjoittelijoita.
Sonja Koski

FT, Biologisen antropologian dosentti
Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma
Helsinki One Health
Helsingin yliopisto
Vieraileva tutkija, Turun yliopisto

 

Helena Telkänranta

FT, soveltava etologia

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus

Emma Vitikainen

FT, dosentti
Organismi- ja evoluutiobiologia
Viikinkaari 1 (PL 65)
00014 Helsingin yliopisto

Laura Hiisivuori

Väitöskirjatutkija
Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma DENVI
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto
laura.hiisivuori@helsinki.fi