Re:Urbia

Re:Urbia on tutkimus lähiöiden tilasta ja kehityksestä 2020-luvun Suomessa. Hankkeessa analysoidaan lähiöiden moniulotteista segregaatioprosessia muun muassa muuttoliikkeen, koulujen ja lähiöiden veto- ja pitovoiman näkökulmasta ja konseptoidaan uudelleen lähiöiden suunnitteluratkaisuja ja palveluita. Re:Urbia on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa lähiöohjelmaa vuosille 2020–2022.

Uutiset
Briefly in English

Re:Urbia is a study of the state and development of suburban housing estates in the 2020’s Finland. The research project analyses the multidimensional segregation processes in suburbs from the perspective of e.g. residential migration, schools and the attraction and holding power of suburbs, and re-conceptualizes planning solutions and services in the suburbs. Re:Urbia is part of Lähiöohjelma, funded by the Ministry of Environment for the years 2020–2022 for promoting positive development in suburbs.

KUVALÄHTEET (CC BY 4.0): Banneri: Museovirasto/Haka Oy/UA Saarinen; Etusivun muut kuvat: HKM/Volker von Bonin, HKM/Sky-Foto Möller, HKM/Jalmari Aarnio