Hanke

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä Re:Urbia -tutkimushankkeessa tarkastellaan suomalaisten lähiöiden väestökehitystä, kouluja ja suunnitteluratkaisuja.

Hanke on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa Lähiöohjelmaa vuosille 2020–2022. Lähiöohjelman tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaa. Ohjelmassa haetaan mm. toimia, joilla voidaan ehkäistä segregaatiota.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä hankkeen partnerikuntien Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Jyväskylä kanssa.

Mitä on lä­hiö 2020-lu­vun Suo­mes­sa?

Lähiöt kehitettiin 1960-luvun Suomeen poikkeuksellisena ajankohtana, jolloin maaseudun ja teollisuuden tuotantorakenteen muutos johti räjähdysmäisen nopeaan kaupungistumiseen. Visio tulevaisuudesta ja tulevaisuuden tarpeista lähtökohtineen oli selkeä ja lähiöt nähtiin vastauksena yhteiskunnalliseen ja paikalliseen tarpeeseen, ja esimerkiksi asumistasossa onnistuttiin ottamaan huimia hyppäyksiä.

Re:Urbia -tutkimushanke lähtee liikkeelle tämän vision ja näköalan päivittämisen tarpeesta. Niin väestöpohja, sosiaaliset erot kuin kaavoituksen menetelmät ja julkishallinnon legitimiteetti ovat muuntuneet kauas 1960-luvun kaupunkikehittämisen lähtökohdista.