Julkaisut

Tutkimushankkeessa tehtyjä ja sen aihepiireihin liittyviä julkaisuja.
Hankkeen julkaisuja

JULKAISTU / HYVÄKSYTTY JULKAISTAVAKSI

Vaattovaara, M., Joutsiniemi, A., Bernelius, V., Page, M., Rönnberg, O., Stjernberg, M., Iltanen, S. Ramos Lobato, I. & Jama, T. (2023) Re:Urbia: Lähiöiden segregaatiohaaste ja tulevaisuus. Helda Open Books, Helsingin yliopiston kirjasto. https://doi.org/10.31885/9789526496375 

Bernelius, V., Huilla, H., & Ramos Lobato, I. (2021) ‘Notorious Schools’ in ‘Notorious Places’? Exploring the connectedness of urban and educational segregation. Social Inclusion 9(2) 154– 165. https://doi.org/10.17645/si.v9i2.3838

Rönnberg, O., Page, M., Stjernberg, M., Iltanen, S., Bernelius, V., Vaattovaara, M. & Joutsiniemi, A. (2023) Service-poor suburban housing estates? Changes in accessibility of local services in the Helsinki metropolitan area, 1996–2018. Nordic Journal of Urban Studies 3(1). https://doi.org/10.18261/njus.3.1.2

Lista päivittyy

Tutkimushankkeeseen liittyviä julkaisuja

Bernelius, V. (2013). Eriytyvät kaupunkikoulut: Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden koulu-valinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä. Tutkimuksia 2013:1, 226 s. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Bernelius, V. & Vaattovaara, M. (2016). Choice and segregation in the ‘most egalitarian’ schools: Cumulative decline in urban schools and neighbourhoods of Helsinki, Finland. Urban Studies 53:15, 3155–3171.

Bernelius, V., & Vilkama, K. (2019). Pupils on the move: School catchment area segregation and residential mobility of urban families. Urban Studies 56:15, 3095–3116.

Hess D. B., Tammaru T. and M. van Ham (toim.) (2018). Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges. The Urban Book Series, Springer Open.

Kemppainen, T. (2017). Disorder and insecurity in a residential context. A study focusing on Finnish suburban housing
estates built in the 1960s and 1970s.
Tutkimuksia 2017:2, 193 s. Helsinki:Helsingin kaupunki.

Kemppainen T, Elovainio M, Kortteinen M & Vaattovaara M. (2020). Involuntary staying and self-rated health: A multilevel study on housing, health and neighbourhood effects. Urban Studies 57:5,1049-1067.

Kortteinen, M., & Vaattovaara, M. (2015). Segregaation aika. Yhteiskuntapolitiikka, 80:6, 562–574.

OECD (2018). Divided Cities: Understanding Intra-urban Inequalities. Paris:OECD Publishing.

Ramos Lobato, I. (2019). Free primary school choice, parental networks, and their impact on educational strategies and
segregation.
192 s. Ruhr-Universität Bochum, Saksa.

Rowlands, R., Musterd, S. & R. van Kempen, R. (toim.) (2009). Mass housing in Europe: multiple faces of development, change and response. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Turkington, R., Van Kempen, R, & F Wassenberg, F. (toim.) (2004). High-rise housing in Europe. Current trends and future prospects. Housing and Urban Policy Studies 28. Delft: Delft University Press.

Stjernberg, M. (2015). Suomalaisten 1960- ja 1970-lukujen lähiöiden sosioekonominen kehitys ja alueellinen eriytyminen. Yhteiskuntapolitiikka, 80, (2015):6, 547–561.

Stjernberg, M. (2017) Helsingin seudun 1960- ja 1970-lukujen lähiöiden sosioekonominen ja demografinen kehitys vuoden 1990 jälkeen. Tutkimuksia, 2017: 1. Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot.

Stjernberg, M. (2019). Concrete Suburbia: Suburban housing estates and socio-spatial differentiation in Finland. Department of geosciences and geography A77, 312 s. Helsinki:Helsingin yliopisto.

Tammaru, T., Marcinczak, S., van Ham, M. & Musterd, S. (2016). Socio-Economic Segregation in European Capital Cities:
East Meets West.
London:Routledge.

Vaattovaara, M., Joutsiniemi, A., Kortteinen, M., Stjernberg, M., & Kemppainen, T. (2018). Experience of a Preventive Experiment: Spatial Social Mixing in Post-World War II Housing Estates in Helsinki, Finland. Teoksessa D. Baldwin Hess, T. Tammaru, & M. van Ham (toim.), Housing Estates in Europe : Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, 215-240. Cham:Springer.

van Ham, M., & Tammaru, T. (2016). New perspectives on ethnic segregation over time and space. A domains approach. Urban Geography 37:7, 953–962.

van Kempen, R., Dekker, K., Hall, S. & I. Tosics (toim.) (2005). Restructuring large housing estates in European cities. Bristol: The Policy Press.

Vilkama, K. (2011). Yhteinen kaupunki, eriytyvät kaupunginosat? Kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden alueellinen eriytyminen ja muuttoliike pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksia 2011: 2. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Vilkama, K., Ahola, S., & Vaattovaara, M. (2016). Välttelyä vai vetovoimaa? Asuinympäristön vaikutus asuinalueilla viihtymiseen ja muuttopäätöksiin pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksia 2016:4, 152 s. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Wassenberg, F. (2013). Large housing estates: ideas, rise, fall and recovery. The Bijlmermeer and beyond. Sustainable Urban Areas. Delft: Delft University Press.