Julkaisut

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen aineiston tutkimuslöydökset raportoidaan tieteellistä rinnakkaisarviointitapaa käyttävissä kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi hankkeen löydöksiä esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä kongresseissa.

Hankkeen tutkittavien rekrytointi on alkanut kesäkuussa 2022.