Lasten D-vitamiinitutkimus

Tutkimukseen rekrytoitiin 987 tervettä vastasyntynyttä lasta perheineen Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä vuosina 2013-2014.

Kyseessä oli kaksi vuotta kestänyt interventiotutkimus, jossa selvitettiin, voidaanko lapsen D-vitamiininsaantia lisäämällä parantaa lapsen luuston terveyttä, kasvua ja kehitystä vähentää infektioita ja astman sekä allergioiden kehittymistä. Lapset arvottiin saamaan D-vitamiinilisää silloisen suosituksen mukaisesti 10 μg tai korotetulla annoksella 30 μg (400 KY / 1200 KY) vuorokaudessa. Tutkijat tai perheet eivät tienneet kumpaan ryhmään lapset kuuluivat.

Tutkimukseen osallistuvat perheet kävivät tutkimuskäynneillä kahden vuoden aikana yhteensä kolmesti: lapsen ollessa kuuden kuukauden, yhden ja kahden vuoden ikäinen.

Tutkimuksen päätulokset on julkaistu ja löytyvät osiosta Tutkimustuloksia.

Jatkoseuranta

Tutkimuksen jatkoseuranta alkoi marraskuussa 2019. Lasten ollessa 6–7 vuotiaita kutsutaan jatkoseurantaan asteittain kaikki perheet, jotka osallistuivat lapsen 2-vuotis tutkimuskäynnille. Päätavoitteena on tutkia, onko varhaislapsuuden D-vitamiinilisän käytöllä vaikutuksia lapsen myöhempään terveyteen. Lisätietoa löytyy kohdasta Tutkimuksen kuvaus.

Tutkimuksen toteuttaa HUS Helsingin yliopistollinen sairaala yhteistyössä Helsingin yliopiston, Folkhälsanin tutkimuskeskuksen sekä Karoliinisen Instituutin (Tukholma) kanssa.