Tutkimustuloksia

VIDI-tutkimuksesta on julkaistu yli 10 kansainvälistä tieteellistä artikkelia, suomenkielisiä artikkeleita, kaksi väitöskirjaa ja yksi pro gradu –tutkielma.

Lähes toiset 10 artikkelia ja kaksi väitöskirjaa ovat työn alla. Tässä kerromme lyhyesti tutkimuksen päätulokset. Julkaisuista löytyy lisää tietoa Julkaisut-välilehdeltä.

Tutkimuksen lähtötilanteessa valtaosalla vastasyntyneistä elimistön D-vitamiinitilannetta kuvaava seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus oli riittävä. Tutkimuksessa havaittiin, että korkeampi D-vitamiiniannos verrattuna pienempään annokseen ei vahvistanut luustoa eikä vähentänyt lasten sairastamien infektioiden lukumäärää kahden vuoden aikana. D-vitamiiniannoksella ei myöskään ollut selkeää vaikutusta lapsen kasvuun, vaikkakin yhden vuoden iässä niiden lasten, joilla oli erityisen suuri seerumin D-vitamiinipitoisuus, kasvu oli hieman hitaampaa kuin muiden lasten. Kahden vuoden iässä lähes kaikilla lapsilla oli riittävä D-vitamiinitaso. D-vitamiinin yliannostukseen liittyvää korkeaa veren kalsiumpitoisuutta tai haitallisia 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuuksia ei esiintynyt kenelläkään tutkittavista.