Varhaisia matemaattisia ja motorisia taitoja kehittävä Toimi ja opi -harjoitusohjelma on julkaistu avoimeen käyttöön

Osana Toimi ja opi -tutkimusta kehitetty Toimi ja opi -harjoitusohjelma on nyt julkaistu vapaaseen käyttöön. Harjoitusohjelman tavoitteena on kehittää päiväkoti-ikäisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja yhdistämällä niiden harjoittelua motoristen taitojen harjoittelun kanssa.

Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että päiväkoti-ikäisten lasten varhaisia akateemisia taitoja voidaan tukea yhdistämällä akateemisten ja motoristen taitojen harjoittelua (katso systemaattiset kirjallisuuskatsaukset Jylänki ym., 2022a; 2022b). Kuitenkin vain harvat näistä harjoitusohjelmista on keskittynyt varhaisten matemaattisten taitojen tukemiseen, vaikka kouluikäisillä lapsilla vaikutuksia on havaittu juuri matemaattisissa taidoissa (Macdonald ym., 2018).

Osana Suomen Kulttuurirahaston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntaneuvoston rahoittamaa Toimi ja opi -tutkimusta kehitettiin näyttöön perustuva Toimi ja opi -harjoitusohjelma, joka sisältää opetustuokiota varhaisten matemaattisten taitojen sekä motoristen taitojen opetteluun. Tuokiot on suunniteltu varhaiskasvatuksen opettajien pidettäviksi päiväkodin tiloissa esimerkiksi jumppasalissa tai nukkarissa pienryhmissä. Harjoitusohjelma on suunniteltu tukemaan ensisijaisesti matemaattisesti heikkoja lapsia, joilla on haasteita varhaisissa matemaattisissa taidoissa, kuten luokittelussa (pienet / isot) ja vertailussa (enemmän / vähemmän) tai lukujonon luettelemisessa ja lukumäärän laskemisessa. Pääsääntöisesti jokainen opetustuokio pitää sisällään opettajajohtoisen alkupiirin, vuorovaikutteisen kirjan lukutuokion, lämmittelyn, motoristen taitojen harjoittelun sekä loppurentoutuksen. Harjoitusohjelman tutkimuksellisissa kokeiluissa harjoittelu tapahtui pienryhmässä noin kaksi kertaa viikossa, keskimäärin kahden kuukauden aikana.

Ensimmäiset tulokset Toimi ja opi -harjoitusohjelman vaikutuksista on julkaistu International Journal of Early Childhood -lehdessä (Jylänki ym., 2023). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että harjoitusohjelman avulla on mahdollista tukea lasten varhaisia matemaattisia taitoja, ja etenkin matemaattisia suhdetaitoja. Lisäksi harjoitusohjelma kehitti lasten motorisia taitoja. Tutkimuksen tuloksiin pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

Toimi ja opi -harjoitusohjelman materiaalit sisältäen tuntisuunnitelman, käsikirjan sekä tulostettavat materiaalit, voi ladata ilmaiseksi pdf-tiedostoina verkkosivuiltamme.

 

Lähteet:

Jylänki, P., Mbay, T., Byman, A., Hakkarainen, A., Sääkslahti, A., & Aunio, P. (2022). Cognitive and Academic Outcomes of Fundamental Motor Skill and Physical Activity Interventions Designed for Children with Special Educational Needs: A Systematic Review. Brain Sciences, 12(8), 1001. https://doi.org/10.3390/brainsci12081001

Jylänki, P., Mbay, T., Hakkarainen, A., Sääkslahti, A., & Aunio, P. (2022). The effects of motor skill and physical activity interventions on preschoolers’ cognitive and academic skills: A systematic review. Preventive Medicine, 155, 106948. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106948

Jylänki, P., Sipinen, E., Mbay, T., Sääkslahti, A., & Aunio, P. (2023). Combining Numerical Relational and Fundamental Motor Skills to Improve Preschoolers’ Early Numeracy: A Pilot Intervention Study. International Journal of Early Childhood, 55(1), 131–154. https://doi.org/10.1007/s13158-022-00329-8

Macdonald, K., Milne, N., Orr, R., & Pope, R. (2018). Relationships between Motor Proficiency and Academic Performance in Mathematics and Reading in School-Aged Children and Adolescents: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(8), 1603. https://doi.org/10.3390/ijerph15081603