Mediassa

Tältä sivulta pääset seuraamaan Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet) -tutkimusryhmän näkyvyyttä muissa medioissa.
Liikuntalabra -podcast: Liikunta, taitoharjoittelu ja kognitiivisten taitojen oppiminen

Liikuntalabra podcastissa vieraana väitöskirjatutkija Pinja Jylänki, aiheena päiväkoti-ikäisten lasten liikunnan, taitoharjoittelun ja matemaattisten taitojen oppimisen yhteydet, sekä liikuntatutkimusten lukeminen ja kriittinen arviointi. Podcast-jaksossa keskustellaan muunmuassa siitä, miten liikunta ja motoristen taitojen oppiminen vaikuttavat matemaattisten taitojen oppimiseen? Miten yhdistetään käytännössä liikunta ja taitoharjoittelu kognitiivisten taitojen harjoitteluun? Miten lukea ja arvioida liikuntatutkimuksia?

Käy kuuntelemassa 18.5.2022 julkaistu podcast-jakso #13 Liikunta, taitoharjoittelu ja kognitiivisten taitojen oppiminen - Pinja Jylänki (LitM) Spotifystä

 

Puoli seitsemän - Matemaattiset oppimisvaikeudet ja matemaattisten taitojen harjoittaminen

Matemaattiset oppimisvaikeudet havaitaan usein vasta koulussa siinä vaiheessa, kun opetellaan kertotaulua. Kiinnostus matematiikaa kohtaan laskee helposti, kun tehtävät tuntuvat liian haastavilta. Olisi kuitenkin tärkeää havaita heikkoudet matemaattisissa taidoissa jo päiväkoti-ikäisenä, jotta matemaattisia taitoja voidaan tukea jo varhaisessa vaiheessa. Professori Pirjo Aunio ja väitöskirjatutkija Pinja Jylänki kertovat matemaattisista oppimisvaikeuksista, ongelmanratkaisutaidoista sekä siitä, kuinka matemaattisia taitoja voidaan harjoittaa päiväkoti-ikäisillä lapsilla yhdistämällä matemaattisten ja motoristen taitojen harjoittelua. 

Katso 2.2.2022 julkaistu Puoli seitsemän -jakso Areenasta. Pirjo Aunion ja Pinja Jylängin haastattelu alkaa kohdasta 17.55. Haastattelusta on myös kirjoitettu uutinen Ylen sivuille.

Anna Widlund: Centre for Educational Neuroscience keynote-puhe

Keynote-puheessaan postdoc-tutkija Anna Widlund kertoo ajankohtaisesta tutkimuksestaan koskien yläaste- ja lukioikäisten opiskelijoiden kouluhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuten koulusitoutumista ja -uupumusta.

Pirjo Aunio: Centre for Educational Neuroscience keynote-puhe

Mielenkiintoisessa keynote-puheessaan Professori Pirjo Aunio esittelee tutkimusryhmämme tuoreimpia tutkimustuloksia koskien varhaisten matemaattisten taitojen kehittymistä. Lisäksi hän käy läpi viimeisimpänä Toimi ja opi -tutkimuksesta saatuja tuloksia koskien lasten fyysistä aktiivisuutta, motorisia, matemaattisia ja toiminnanohjauksen taitoja.

Aristoteleen kantapää - podcast-jakso dyskalkuliasta

Tutkimuksesta tiedämme, että hyvällä opetuksella voidaan parantaa (matemaattisesti) heikkojen lasten osaamista tuntuvasti, Professori Pirjo Aunio kertoo matemaattista oppimisvaikeutta eli dyskalkuliaa käsittelevässä podcast-jaksossa. Tutkimus ja sen mukana ymmärrys matemaattisista oppimisvaikeuksista lisääntyy jatkuvasti, jonka ansiosta myös tieto hyödyllisistä opetusmenetelmistä lisääntyy. Käy kuuntelemassa yleistajuinen ja informatiivinen keskustelu siitä, mitä dyskalkulia on, miten se näkyy ja millaista tukea siihen voidaan tarjota.

Kuuntele podcast-jakso "Jos numerot ja niiden suhteet eivät aukea, kysymyksessä voi olla dyskalkulia" Yle Areenasta.

Numeroiden lumous ja vaikeus - keskustelua dyskalkuliasta Efter Niossa

Kaikista voi tulla varsin hyviä matamatiikassa, mutta se vaatii harjoittelua, kertoo Kasvatuspsykologian apulaisprofessori Johan Korhonen Efter Nio -ohjelmassa. Dyskalkulia näkyy erityisesti vaikeutena suoriutua peruslaskutoimituksista. Kuitenkaan se ei tarkoita sitä, etteikö matematiikkaa voisi oppia. Efter Nio -ohjelman jakossa keskutellaan siitä, miten dyskalkulia voidaan havaita ja miten matematiikan oppimista voidaan tukea.

Katso jakso "Numeroiden lumous ja vaikeus" Yle Areenasta. Johan Korhonen vieraana alkaen kohdasta 6:25.