Harjoitusohjelmat

Tältä sivulta löydät tutkimusryhmämme julkaisemat harjoitusohjelmat
Toimi ja opi -harjoitusohjelma

Toimi ja opi –harjoitusohjelma on Toimi ja opi –tutkimuksessa kehitetty harjoitusohjelma, joka sisältää opetustuokiota varhaisten matemaattisten taitojen sekä motoristen taitojen opetteluun. Tuokiot on suunniteltu pidettäviksi päiväkodin tiloissa esimerkiksi jumppasalissa tai nukkarissa opettajajohtoisesti pienryhmissä. Harjoitusohjelma on suunniteltu tukemaan ensisijaisesti matemaattisesti heikkoja lapsia, joilla on haasteita matemaattisissa käsitteissä, kuten luokittelussa (pienet / isot) ja vertailussa (enemmän / vähemmän) tai lukujonon luettelemisessa ja lukumäärän laskemisessa. Pääsääntöisesti jokainen opetustuokio pitää sisällään opettajajohtoisen alkupiirin, vuorovaikutteisen kirjan lukutuokion, lämmittelyn, motoristen taitojen harjoittelun sekä loppurentoutuksen.

Materiaalin tutkimuksellisissa kokeiluissa harjoittelu tapahtui pienryhmässä noin kaksi kertaa viikossa, keskimäärin kahden kuukauden aikana.

Voit ladata harjoitusohjelmaan sisältyvän tuntisuunnitelman, käsikirjan sekä tulostettavat materiaalit pdf-tiedostoina.

Olemme koonneet myös kirjalistan, jossa esitellään lasten kirjoja, jotka sisältävät matemaattisia käsitteitä. Näitä kirjoja voi hyödyntää vaihtoehtoisina kirjoina Toimi ja opi -harjoitusohjelmassa käytetyille kirjoille, tai hyödyntää muussa toiminnassa lasten kanssa.