Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat! -opettajaverkoston ensimmäinen tapaaminen

Mikä on Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat! -opettajaverkosto ja mitä ensimmäiseen tapaamiseen kuului?

Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat! -projektin opettajaverkoston tavoitteena on, että vapaaehtoiset peruskoulun opettajat pääsevät kehittämään arviointivälineitä sekä opetusmateriaalia yhteistyössä tutkimusryhmämme kanssa. Lisäksi opettajat pääsevät kokeilemaan materiaaleja opettamiensa lasten kanssa. Toimintamme on kaksikielistä, joten myös opettajaverkoston tapaamiset järjestetään niin, että kaikki saavat valintansa mukaan puhua suomea tai ruotsia ja materiaalimme ovat aina molemmilla kielillä.

Ensimmäinen Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat! -opettajaverkoston tapaaminen pidettiin tiistaina 11.10.2022. Tapaaminen aloitettiin esittelykierroksella ja projektimme pääidean tiivistämisellä, jonka jälkeen opettajat pääsivät itse ratkaisemaan alla olevaa ongelmanratkaisutehtävää.

Sami on ostanut kirjahyllyn tekemistä varten neljä lankkua, joista jokainen on 2,5 metrin pituinen. Kuinka monta 1 metrin pitkää lankkua hän pystyy saamaan ostamistaan lankuista?

Kyseistä ongelmatehtävää on tutkittu laajasti ympäri maailmaan 5.-6.-luokkalaisilla lapsilla. Ongelmanratkaisun jälkeen keskustelimme ryhmissä sekä yhteisesti siitä, miten oppilaita voisi tukea tällaisessa tehtävässä, kuitenkaan paljastamatta tehtävän ratkaisua. Kävimme läpi aiempaa tutkimusta siitä, millainen tuki auttaa kyseisessä tehtävässä (esim. kuvallinen tuki tai ratkaiseminen ryhmissä).

Ennen seuraavaa opettajaverkoston tapaamista opettajat pääsevät kokeilemaan omien oppilaidensa kanssa kahta erilaista ongelmatehtävää. Seuraavalla kerralla tarkoituksena onkin käydä läpi, miten oppilaat ratkaisivat tehtäviä, mikä ehkä teki niistä haastavia ja mitä havaintoja opettajat tekivät siitä, miten oppilaita voi tukea kyseisissä tehtävissä.

Opettajat saivat lopuksi vapaasti kertoa toiveita seuraaville tapaamisille sekä ajatuksia ensimmäisen tapaamisen järjestelyistä ja sisällöstä. Opettajaverkoston ensimmäinen tapaaminen oli kaikin puolin antoisa. Opettajat olivat tyytyväisiä tapaamiseen ja moni kertoi jo odottavansa seuraavaa tapaamista.