Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat!

Matemaattiset ongelmanratkaisutaidot edustavat äärimmäisen tärkeitä taitoja, joita lapset tarvitsevat tulevaisuuden maailmassa entistä enemmän.

Jotta ongelmanratkaisutaitoja voidaan tukea tehokkaasti, Tulevaisuuden ongelmanratkaisijat! - projektin tarkoituksena on luoda arviointivälineitä sekä opetusmateriaalia matemaattisen ongelmanratkaisun tukemiseksi. Opetusmateriaalimme on tarkoitus tulevaisuudessa sisältää vuorovaikutteinen ja tehokas 3D-oppimismaailma matemaattisten ongelmanratkaisutaitojen tukemiseksi.

Tutkimuksen tavoitteet

Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat! – projektin ensisijaisena tarkoituksena on kehittää sekä suomen- että ruotsinkielisiä arviointivälineitä sekä oppimateriaalia, joiden avulla voidaan luotettavasti arvioida lasten ongelmanratkaisutaitoja sekä tehokkaasti tukea niiden kehittymistä. Arviointivälineiden sekä oppimateriaalin kehittämisessä tukeudumme ajankohtaiseen tutkimustietoon. Kehitystyössä teemme tiivistä yhteistyötä kaikenikäisten lasten opettajien kanssa, jotka tarjoavat kokemuksiaan ongelmanratkaisun arvioinnista ja opettamisesta, ja jotka pääsevät ensimmäisinä kokeilemaan arviointi- sekä opetusmateriaaleja.

Tulevaisuudessa projektimme tarkoituksena on luoda vuorovaikutteinen, tehokas sekä kaksikielinen 3D-oppimismaailma, jonka tarkoituksena on kehittää lasten matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja. 3D-oppimismaailma luodaan mahdollisimman mielenkiintoiseksi sekä sellaiseksi, että tehtävät tarjoavat yksilöllisyyttä jokaisen oppijan tarpeisiin. Tarkoituksenamme on myös tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat 3D-oppimismaailmojen tehokkuuteen ongelmanratkaisun oppimisessa.

Projekti yhdistää alojensa huippututkijoita erityispedagogiikan, matematiikan didaktiikan sekä tekniikan alalta Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta sekä Åbo Akademista. Projektia johtaa professori Pirjo Aunio sekä dosentti Anu Laine Helsingin yliopistosta.

Tutkimuksen eteneminen

Parhaillaan tutkimusprojekti etsii ongelmanratkaisusta kiinnostuneita opettajia, jotka pääsevät mukaan syksyllä 2022 alkavaan arviointivälineiden sekä opetusmateriaalin kehittämistyöhön. Tämänhetkistä tutkimusprojektin toimintaa rahoittaa Svenska Kulturfonden.

Tutkimusryhmä on osallistunut ideallaan Svenska folkskolans vänner (SFV) Start! - Innovaatioita yhdenvertaiseen tulevaisuuteen - haastekilpailuun. Haastekilpailun kiihdyttämisvaiheessa tutkimusryhmä kehitti ensimmäistä 3D-oppimismaailmaa.

Tutkimusryhmä

Helsingin yliopisto

Pirjo Aunio

Anu Laine

Terhi Vessonen

Aalto-yliopisto

Hannu Hyyppä

Juha Hyyppä (MML/Paikkatietokeskus)

Åbo Akademi 

Heidi Hellstrand