Pienten lasten oppimisen ja oppimisvaikeuksien monitieteinen tutkimus

Professori Pirjo Aunio HSSH Brown Bag Lunch–tapaamisessa 3.11. klo 12:15

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti HSSH järjestää joka toinen tiistai Brown Bag Lunch–tapaamisia. Tapaamisissa keskustellaan monitieteisyydestä humanistisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla. Tapaamisissa tutustutaan eri tieteenalojen ajankohtaiseen tutkimukseen ja käydään poikkitieteellistä keskustelua rennossa ilmapiirissä lounaan äärellä.

Ensi viikon tiistaina 3.11.2020 klo 12:15 erityispedagogiikan professori Pirjo Aunio on keskustelemassa HSSH Brown Bag Lunch - tapaamisessa pien­ten las­ten op­pi­mi­sen ja op­pi­mis­vai­keuk­sien mo­ni­tie­teellisestä tutkimisesta.

HSSH Brown Bag Lunch –tapaamisen ohjelmassa on 20 minuutin alustus monialaisesta teemasta, minkä jälkeen on vapaata keskustelua 40-60 minuuttia. Professori Aunio kertoo alustuksessaan Toimi ja opi -tutkimuksesta, jossa työskentelee erityisopetuksen, psykologian ja liikuntatieteiden tutkijoita sekä laaser- ja anturiteknologian asiantuntijoita. 

Brown Bag Lunch -tapaamiset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja ne järjestetään zoom etäyhteydellä. Ensi viikon tiistain tapaaminen pidetään englanniksi.

Lisätietoa ja linkki tapaamiseen löytyy HSSH sivuilta.