Matemaattisten taitojen havainnointilomake päiväkoti-ikäisille on vapaasti ladattavissa ja käytettävissä

Tässä jutussa kerromme vapaasti käytettävissä olevasta havainnointilomakkeesta, jonka avulla opettaja voi arvioida 3–4-vuotiaiden lasten varhaisia matemaattisia taitoja.

Matemaattisten taitojen havainnointilomake päiväkoti-ikäisille on tutkimukseen perustuva arviointiväline, jolla opettaja voi arvioida 3–4-vuotiaiden lasten matemaattisia taitoja. Havainnointilomakkeen avulla opettaja voi arvioida lapsen varhaisia matemaattisia taitoja kokonaisuutena tai tarkastella laskemisen taitoja tai matemaattisia suhdetaitoja erillisinä osa-alueinaan. Havainnointilomaketta käyttämällä opettaja saa tietoa siitä, tulisiko kyseisen lapsen varhaisten matemaattisten taitojen kehitystä seurata tarkemmin tai arvioida jollakin toisella mittarilla. Havainnointilomake on kehitetty ja testattu osana Toimi ja Opi -tutkimusta.

Matemaattisten taitojen havainnointilomake päiväkoti-ikäisille ja sen käyttöön ohjaavat oppaat ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä. Teknisen oppaan avulla käyttäjä voi tutustua siihen tutkimusaineistoon, jonka perusteella havainnointilomake on kehitetty. Vastaavasti Käyttäjän opas ohjaa käyttämään havainnointilomaketta sekä tulkitsemaan sen tuloksia. Oppaiden avulla käyttäjä voi verrata havainnointilomakkeen tuottamia pistemääriä tutkimukseen perustuvaan viiteaineistoon.

Uutinen perustuu tutkimusartikkeliin “Validating the early numeracy teacher rating scale for preschoolers (TRS–EN)”, joka on vapaasti luettavissa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2022.2081350