Arviointivälineet

Tältä sivulta löydät tutkimusryhmämme julkaisemat arviointivälineet.
Matemaattisten taitojen havainnointilomake päiväkoti-ikäisille

Matemaattisten taitojen havainnointilomake päiväkoti-ikäisille on Toimi ja Opi – tutkimuksessa kehitetty arviointiväline, joka on tarkoitettu 3- ja 4-vuotiaiden lasten varhaisten matemaattisten taitojen arvioimiseen päiväkotiarjessa tehtyjen havaintojen perusteella. Havainnointilomakkeen tulosten perusteella käyttäjä saa tietoa siitä, tulisiko kyseisen lapsen varhaisten matemaattisten taitojen kehittymistä seurata tarkemmin tai arvioida taitoja jollakin toisella mittarilla. Havainnointilomake ja sen käyttöön ohjaavat oppaat voi ladata alla olevista linkeistä.

Teknisen oppaan tarkoituksena on esitellä sitä tutkimusaineistoa, jonka perusteella Matemaattisten taitojen havainnointilomake päiväkoti-ikäisille on kehitetty. Vastaavasti käyttäjän oppaan tarkoituksena on opastaa käyttämään sekä tulkitsemaan Matemaattisten taitojen havainnointilomake päiväkoti-ikäisille- tuloksia.