Haetaan tutkimusavustajaa tai maisterintutkielman tekijää Matemaattiset oppimisvaikeudet tutkimusryhmään

Helsingin yliopiston Matemaattiset oppimisvaikeudet tutkimusryhmä etsii tutkimusavustajaa työskentelemään lasten matemaattisten taitojen arvioinnin parissa

Haemme tutkimusavustajaa tehtävään, jossa kehitämme varhaisten matemaattisten taitojen havainnointilomakkeen ruotsinkielisille varhaiskasvatuksen opettajille ja keräämme todistusaineistoa havainnointilomakkeen luotettavuudesta. Tutkimusavustajan tehtäviin kuuluu suomeksi julkaistun havainnointilomakkeen kääntäminen ruotsiksi, aineistonkeruun järjestäminen sekä aineiston alustava analyysi ja raportointi. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä työryhmän kanssa ja työtehtäviin tarjotaan kattava perehdytys.

Tutkimusavustajan töitä on tarjolla kokoaikaisesti kolmen kuukauden ajaksi tai osa-aikaisesti pidemmälle ajalle vuonna 2024. Aineistosta on mahdollista tehdä maisterintutkielma esimerkiksi professori Pirjo Aunion tai professori Fritjof Sahlströmin ohjauksessa.

Hakijalta vaadittava osaaminen:

  • erityispedagogiikan, kasvatustieteiden tai psykologian syventävät opinnot käynnissä
  • erityispedagogiikan tai kasvatustieteiden tutkimusmenetelmien hallinta ja taito käyttää sujuvasti tavallisimpia tilastolaskentaohjelmia (ml. Excel, SPSS, Jamovi tai R)
  • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • hyvä organisointikyky ja huolellisuus
  • kokemus opettajien kanssa toimimisesta
  • sujuva suomen ja ruotsin kielen taito

Eduksi katsotaan osaaminen koskien:

  • määrällisiä tutkimusmenetelmiä
  • lasten matemaattisten taitojen ja/tai kognitiivisten taitojen kehitys sekä niissä esiintyvät oppimisvaikeudet

Hakijoita pyydetään lähettämään CV ja motivaatiokirje (max 1 A4 liuska) osoitteeseen pirjo.aunio@helsinki.fi viimeistään Ke 31.1.2024 klo 16.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa Professori Pirjo Aunio, pirjo.aunio@helsinki.fi