Haemme tutkimusavustajia monitieteiseen tutkimusryhmäämme!

Monitieteisessä tutkimusryhmässämme on töitä tarjolla keväällä 2022 alkaen kahdessa eri projektissa!

Haemme tutkimusavustajia kahteen eri projektiin Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Matemaattiset oppimisvaikeudet (Active Numeracy) tutkimusryhmään. Töitä on tarjolla keväällä 2022 alkaen kolmen kuukauden ajaksi kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti pidemmälle aikavälille. Kaikkiin työtehtäviin tarjotaan kattava perehdytys.

Molemmat paikat sopivat myös loistavasti pro gradu – tutkielman tekemiseen, sillä tutkimusavustajalla on mahdollisuus käyttää keräämäänsä aineistoa tutkielmassaan. Paikat on ensisijaisesti suunnattu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan pro gradu - vaiheen opiskelijoille, mutta myös muut hakijat huomioidaan. Työ tehdään monitieteisessä tutkimusryhmässä, jossa osataan ohjata laadukkaasti tutkimuksen tekemisessä ja raportoinnissa.

Kuvaukset projekteista ja niihin liittyvistä työtehtävistä löydät alta:

Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat! - projekti

  • Tulevaisuuden ongelmanratkaisijat! – tutkimuksen tarkoituksena on kehittää avoin 3D oppimisympäristö 4.-6-luokkalaisille, jossa on käytännön elämään liittyviä matematiikan ongelmanratkaisutehtäviä ja, joka kehittää oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja motivoivasti visuaalisuutta ja todenmukaisuutta hyödyntämällä. Tutkimusavustajan tehtävänä on kerätä aineistoa tutkimukseen osallistuvissa kouluissa. Konkreettisia työtehtäviä ovat siten kyselyiden ja arviointimateriaalien valmistaminen ja teettäminen kouluissa sekä kaikkien tietojen syöttäminen SPSS-ohjelmaan. Työajat määräytyvät pääasiassa lasten koulurytmin mukaan, yleensä klo 8 – 15 välille. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Aalto yliopiston sekä Åbo Akademin tutkijoiden kanssa.

Toimi ja Opi – projekti

  • Toimi ja Opi – tutkimuksessa selvitetään lasten motoristen ja matemaattisten taitojen kehityksen, kognitiivisten tekijöiden ja fyysisen aktiivisuuden suhdetta päiväkoti-ikäisillä (3-6 v.) lapsilla. Tutkimusavustajan tehtävänä on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinoin, miten liikkuminen, liikkumistaidot ja akateemiset perustaidot ovat kehityksellisesti yhteydessä ja mikä on päiväkodin oppimisympäristön merkitys. Konkreettisina työtehtävinä on hakutermien määritteleminen, haun etenemisen suunnitteleminen (tietokannat, hakukoneet, aikataulu) sekä haun toteuttaminen ja raportointi. Koska kyseessä on kirjallisuuskatsaus, viikoittainen työtuntimäärä ja työajat ovat sovittavissa joustavasti. Työ sopii myös kansainvälisille opiskelijoille, sillä sen voi toteuttaa englanniksi. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa.

Hakijalta vaadittava osaaminen:

  • erityispedagogiikan, kasvatustieteen, tai liikuntatieteen syventävät opinnot käynnissä
  • erityispedagogiikan, kasvatustieteen, tai liikuntatieteen tutkimusmenetelmien hallinta ja taito käyttää sujuvasti tavallisimpia tilastolaskentaohjelmia (esim. Excel, SPSS)
  • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • hyvä organisoimiskyky ja huolellisuus
  • kokemus lasten kanssa toimimisesta ja lapsiryhmien ohjaamisesta (Tulevaisuuden ongelmanratkaisijat! – projektissa)
  • sujuva suomen ja/tai englannin kielen taito

Hakijoita pyydetään lähettämään CV ja motivaatiokirje (max 1 A4 liuska), jossa ilmaistaan, kumpaan projektiin ensisijaisesti hakee, osoitteeseen pirjo.aunio@helsinki.fi viimeistään 27.01.2022 klo 21.00.

Lisätietoja tehtävistä antaa professori Pirjo Aunio, pirjo.aunio@helsinki.fi