Haemme tutkimusavustajaa monitieteiseen tutkimusryhmäämme!

Monitieteisessä tutkimusryhmässämme on töitä tarjolla syksyllä 2022!

Haemme tutkimusavustajaa Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Matemaattiset oppimisvaikeudet (Active Numeracy) tutkimusryhmään. Töitä on tarjolla syksystä 2022 alkaen kolmen kuukauden ajaksi kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti pidemmälle aikavälille. Työtehtäviin tarjotaan kattava perehdytys. 

Tutkimusavustajan paikka sopii loistavasti pro gradu – tutkielman tekemiseen, sillä tutkimusavustajalla on mahdollisuus käyttää aineistoa tutkielmassaan. Paikka on ensisijaisesti suunnattu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan pro gradu - vaiheen opiskelijoille, mutta myös muut hakijat huomioidaan. Työ tehdään monitieteisessä tutkimusryhmässä, jossa osataan ohjata laadukkaasti tutkimuksen tekemisessä ja raportoinnissa. 

Kuvaus projektista: 

  • Tulevaisuuden ongelmanratkaisijat! –projektin ensisijaisena tarkoituksena on kehittää sekä suomen- että ruotsinkielisiä arviointivälineitä sekä oppimateriaalia, joiden avulla voidaan luotettavasti arvioida lasten ongelmanratkaisutaitoja sekä tehokkaasti tukea niiden kehittymistä.  
  • Tavoitteenamme on syksyn 2022 aikana testata kehittämiämme ongelmanratkaisutehtäviä sekä kehittää niitä opettajien palautteen perusteella. 

Kuvaus työtehtävistä: 

  • Tutkimusavustajan tehtävänä on avustaa ongelmanratkaisutehtävien testaamisessa ja kehittämisessä. Konkreettisina työtehtävinä on esimerkiksi ongelmatehtävien teettäminen eri kouluissa ja opettajien kehittämisehdotusten kerääminen ja analysoiminen. Viikoittainen työtuntimäärä ja työajat ovat sovittavissa joustavasti. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Aalto yliopiston sekä Åbo Akademin tutkijoiden kanssa. 

Hakijalta vaadittava osaaminen: 

  • erityispedagogiikan tai kasvatustieteen syventävät opinnot käynnissä 
  • erityispedagogiikan, kasvatustieteen tutkimusmenetelmien hallinta  
  • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
  • hyvä organisoimiskyky, järjestelmällisyys ja huolellisuus 
  • sujuva suomen ja/tai englannin kielen taito 

Hakijoita pyydetään lähettämään CV ja motivaatiokirje (max 1 A4 liuska), osoitteeseen anu.laine@helsinki.fi viimeistään 9.9.2022 klo 21.00. 

Lisätietoja tehtävistä antaa dosentti Anu Laine, anu.laine@helsinki.fi