Etsimme lasten matemaattisesta ongelmanratkaisusta kiinnostuneita perusopetuksen opettajia koko Suomen alueelta!

Tutkimusryhmämme etsii kaikkialta Suomesta sekä suomen- että ruotsinkielisiä lasten matemaattisen ongelmanratkaisun arvioinnin ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneita perusopetuksen opettajia.

Tutkimusryhmämme tutkimushankkeessa, Tulevaisuuden Ongelmanratkaisijat!, olemme kiinnostuneita lasten matemaattisen ongelmanratkaisun arvioinnista sekä opettamisesta. Tutkimusryhmässämme kehitetään arviointivälineitä sekä opetusmateriaalia matemaattisen ongelmanratkaisun osaamisen arvioimiseen sekä oppimisen tukemiseen. Kehitystyö käynnistyy koulujen kanssa syksyllä 2022. Tiivis yhteistyö opettajien kanssa on keskeinen osa toimintaamme.

Tutkimusryhmämme etsii kaikkialta Suomesta sekä suomen- että ruotsinkielisiä lasten matemaattisen ongelmanratkaisun arvioinnin ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneita perusopetuksen opettajia. Opettajat pääsevät kehittämään arviointivälineitä sekä opetusmateriaalia yhteistyössä tutkimusryhmämme kanssa. Lisäksi opettajat pääsevät kokeilemaan materiaaleja opettamiensa lasten kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden oppia tutkijoilta viimeisimpien tutkimusten tuloksia ja niiden merkitystä arviointityölle ja oppimisen edistämiseen.

Mitä tarjoamme?

- Järjestämme vähintään kerran kuussa etänä työpajoja elokuusta 2022 alkaen, joissa:

-Keskustellaan ongelmanratkaisun opettamisesta tutkimustiedon ohjaamana käytännön tasolla

-Kehitetään toimivia matemaattisen ongelmanratkaisun arviointivälineitä

-Kehitetään tehokasta matemaattisen ongelmanratkaisun opetusmateriaalia sekä opettajien opasta

- Mahdollisuuden kokeilla erilaisia arviointivälineitä sekä opetusmateriaaleja opettamiesi lasten kanssa

- Vapaasti käyttöösi yhdessä kehitetyt arviointivälineet sekä opetusmateriaalit

- Kokeilujen kautta kertyy ajantasaista tietoa lasten ongelmanratkaisun osaamisesta ja opetusmateriaalien vaikuttavuudesta

Haluathan olla mukana kehittämässä uusia materiaaleja oppimisen tukemiseksi? Lähetä meille s-posti (terhi.vessonen@helsinki.fi), jossa voit ilmaista kiinnostuksesi. Kuulemme mielellämme kiinnostuksestasi pikimmiten, mutta mukaan pääsee vielä syksyllä 2022. Kiinnostuksen ilmaiseminen ei sido sinua tai lapsiryhmääsi mihinkään.

Vastaamme myös mielellämme kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin.