Mitä uutta suomalaisten mielentilasta?

Oheinen video on dokumentti ajalta, jolloin Kuluttajatutkimuskeskus oli äskettäin siirtynyt Helsingin yliopistolle. Video havainnollistaa jatkuvuutta KTK:n tutkimusteemoissa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen siirtyessä Helsingin yliopistoon tutkijat toivat mukanaan kiinnostuksen sosiaaliseen mediaan. Niin sanotulla ”Citizen Mindscape” –hankkeella osallistuimme myös yliopiston tiedekilpailuun. Alkuvaiheessa käytössämme oli Suomi 24:n vajaat 100 miljoonaa viestiä ja uskoimme itsevarmasti aineiston kykyyn kuvata Suomen mielentilaa. Rahoittajat uskoivat ja saimme rahoitusta monesta eri suunnasta. Videoesityksen neljä esiintyjää Minna Ruckenstein, Krista Lagus, Jussi Pakkasvirta ja Mika Pantzar ovat saaneet HY:n professuurin tämän jälkeen. Sosiaalisen median tutkijoiden määrä on kasvanut roimasti ja siitä on tullut yksi Kuluttajatutkimuskeskuksen keskeisiä tutkimusalueita mm. uusimpien rekrytointien yliopistotutkijoiden Salla Laaksosen ja Essi Pöyryn myötä.