Etla-tutkimus: Omien ostojen seuraaminen vaikuttaa myös kuluttajan ostokäyttäytymiseen

Hiljattain julkaistu akateeminen tutkimus oman datan käytön seuraamisen vaikutuksista kuluttajakäyttäytymiseen on ensimmäisiä lajissaan. Tutkimuksen toteuttivat Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski, S-ryhmän yritysarkkitehti Kai Kuikkaniemi ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen Mika Pantzar.

Markkinoilla on tänä päivänä kasvava määrä sovelluksia, jotka antavat kuluttajalle mahdollisuuden tarkastella omaa henkilökohtaista käyttäytymishistoriaansa esimerkiksi aktiivisuuden, liikkumisen tai energiankulutuksen osalta. Oman datan käytön vaikutuksista kuluttajien käyttäytymiseen tiedetään kuitenkin vielä varsin vähän.

Tuoreen Etla-tutkimuksen mukaan oman aiemman ostohistorian tarkastelemisella on vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Etlan tutkimusjohtaja Heli Kosken, S-ryhmän yritysarkkitehti Kai Kuikkaniemen ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen professori Mika Pantzarin tutkimuksessa “Do grocery feedback systems enabling access to past consumption impact individual food purchase behavior? (Etla Working Paper 103)” tarkastellaan kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksia heidän seurattuaan omaa ostohistoriaansa digitaalisessa S-mobiilin Omat ostot -palvelusovelluksessa.

Tutkimuksessa muun muassa selvisi, että hedelmien ja vihannesten osuus kuluttajien ruokaostoksissa kasvoi keskimäärin 0,32 prosenttiyksikköä sen jälkeen, kun kuluttaja oli seurannut omaa ostokäyttäytymistään sovelluksen avulla. Hedelmä- ja vihannesostosten määrä lisääntyi eri käyttäjäryhmien osalta laajimmin sekä pienimmällä viiveellä Omat ostot -palvelun käyttöönoton jälkeen. Muutosta tuki se, että käytetyssä sovelluksessa hedelmät ja vihannekset -kategoria oli sovelluksen mainostetuin, näkyvin ja tarkinta ostohistoriaa tarjoava tuotekategoria.