Muuttuva väestö -tutkimuksen väliraportti julkaistu

Muuttuva väestö -tutkimuksen väliraportti julkaistiin Kuntien puuttuva ja muuttuva väestö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa -tilaisuudessa Tiedekulmassa. Tilaisuudessa järjestettiin myös kuntapaneeli, jossa kuntien edustajat keskustelivat väestönmuutoksen vaikutuksista varhaiskasvatukseen ja opetukseen.

Muuttuva väestö – vaikutukset varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämiseen -tutkimushankkeen väliraportti on julkaistu. Monitieteisessä tutkimuksessa selvitetään väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Aihetta tarkastellaan kuntien strategisen suunnittelun, päätöksenteon, palveluverkkovaikutusten ja lasten osallisuuden kautta.

Väliraportin julkaisutilaisuus järjestettiin Tiedekulmassa 8.2.2023. Tilaisuudessa raporttia esittelivät Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön apulaisprofessori Janne Varjo, Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvän tutkimusyhteisön professori Mirjam Kalland ja MDI:n asiantuntija Rasmus Aro. Julkaisutilaisuuden yhteydessä järjestettiin myös kuntapaneeli, jossa eri kuntien edustajat jakoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan väestönmuutoksen vaikutuksista esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

Tutkimushankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusryhmä (KUPOLI), Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ja Kasvatustieteellisen tiedekunnan (HY) yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvä tutkimusyhteisö (Diversity, multilingualism and social justice). Tutkimushanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama ja osa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.