Kasvatustieteet ja opettajankoulutus on tutkimusyhteisö, jonka tutkimus keskittyy moninaisuuteen, monikielisyyteen, vähemmistönäkökulmiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa. Rodullistaminen, etnisyys, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, erityisen tuen tarve ja kestävä kehitys ovat keskeisiä tutkimusalueita ryhmässämme. Tutkimuksemme ulottuu varhaiskasvatuksesta aina nuoruudentutkimuksen ja aikuiskasvatuksen alueille. Ryhmässämme käytetään monipuolisesti menetelmiä etnografiasta, diskurssianalyysistä ja kvantitatiivisesta analyysistä video- ja visuaalisiin metodeihin. Tutkimusyhteisömme on läheisesti yhteydessä pohjoismaiseen Justice through Education -huippuyksikköön, ruotsinkielisiin lastentarhanopettaja-, luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksiin sekä yliopistopedagogiikan koulutukseen. Lisätietoja yhteisöstämme löydät ruotsin- ja englanninkielisiltä sivuilta.