Moninaisuus, monikielisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kasvatustieteissä

Monimuotoisuus, monikielisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus koulutuksessa (DIMISO) teemme tutkimusta, joka keskittyy monimuotoisuuteen, monikielisyyteen, vähemmistökysymyksiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyen pedagogiikkaan ja opettajankoulutukseen. Rotuisuus, etnisyys, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, erityistarpeet ja kestävyys ovat keskeisiä tutkimusalueita ryhmässä. Tutkimus kattaa kaiken varhaiskasvatuksen pedagogiikasta nuoriso- ja aikuispedagogiikkaan, ja sillä on vahva pohjoismainen suuntautuminen. Käytämme erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten diskurssianalyysiä, etnografiaa, kvantitatiivisia analyyseja, keskusteluanalyysiä, kasvatusfilosofiaa, videotutkimusta ja visuaalisia tutkimusmenetelmiä.

Tutkimusyksikkömme on tiiviisti yhteydessä pohjoismaiseen Quality in Nordic Teaching -osaamiskeskukseen (QUINT) sekä laajempiin pohjoismaisiin ja kansallisiin hankkeisiin, kuten pohjoismaisiin peruskouluihin, rotuun, lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen sekä koulun ja koulun valintaan ja erotteluun. DIMISO pyrkii omassa työssään tukemaan mahdollisuuksia tehdä koulutustutkimusta ruotsin kielellä ja siksi sen päätyökieli on ruotsi. Tutkimusyhdistyksellä on säännöllisesti seminaareja, joihin jokainen on tervetullut osallistumaan haluamallaan kielellä. Tutkimusyhteisö muodostaa tärkeän tieteellisen perustan yleispedagogiikalle, aikuispedagogialle ja ruotsalaisille opettajankoulutusohjelmille: perusopettajakoulutukselle, varhaiskasvatukselle, erityisopettajakoulutukselle, aineenopettajakoulutukselle ja yliopistopedagogialle. DIMISO koostuu kolmesta tutkimusryhmästä:

  • Early childhood and early childhood education
  • Primary, subject and special teacher education

  • General education, educational leadership and higher education