Koulutussosiologia ja -politiikka

Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusryhmä KUPOLI on monitieteinen tutkijaverkosto, joka toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

KUPOLIn tutkimusteemat ulottuvat kaikille koulutusasteille ja pureutuvat laajasti erilaisiin koulutukseen liittyviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Tutkimuksissa tarkastellaan erityisesti globaalin, kansallisen ja paikallisen tason vuorovaikutusta ja risteämiskohtia. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi kouluvalintoja, segregaatiota, koulutuspolitiikan dynamiikkaa, koulutuspolkuja ja uraohjausjärjestelmien hallinnointia. Lue lisää tutkimuksista KUPOLIn verkkosivujen Tutkimus-osiosta.

Uutiset