Koulutus ja yhteiskuntaluokka -kokoomateos julkaistu

Yhdeksästä artikkelista koostuva tuore kirja tarkastelee koulutuksen ja yhteiskuntaluokan välistä suhdetta monesta näkökulmasta. Koulutus ja yhteiskuntaluokka on neljäs teos Kasvatussosiologian vuosikirjojen sarjassa.

Kirjassa koulutuksen luokkakysymystä tarkastellaan elettynä ja koettuna, yhteiskunnalliseen valtaan kietoutuneena ilmiönä. Kirjoittajat käsittelevät erityisesti koulutusjärjestelmän käytännöistä syntyviä ulossulkemisen kokemuksia ja eri reiteille etenevien yksilöiden välisiä luokkaeroja. Akateemiset oppimistavoitteet esimerkiksi näyttävät olevan hankauksessa taustaltaan työväenluokkaisten tai muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten ja nuorten kokemusmaailman kanssa. 

Teos osoittaa yhteiskuntaluokan vaikutuksen ihmisen koko elämänkaaren mitassa. Sen lisäksi, että lapsuudenkodin luokkastatus määrittää yksilön koulutusuran pituutta, luokka vaikuttaa myös koulukokemuksiin ja käsityksiin itsestä opiskelijana. Lopulta luokka määrittää myös työelämässä tarjolla olevia oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia. Oppiminen, koulutussaavutukset ja menestys eivät ole nyky-Suomessakaan vain ”itsestä kiinni”.

Kirja on saatavilla Tampere University Pressin julkaisualustalla.

Kirjan teemoista järjestetään hybridiseminaari torstaina 2.11. klo 10-12. Seminaariin voi osallistua Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Minerva-torilla tai etänä. Seminaarin ohjelmaan voi tutustua tarkemmin KUPOLIn verkkosivuilla. Tervetuloa mukaan!

Julkaisun tiedot

Mira Kalalahti, Heikki Silvennoinen, Janne Varjo & Minna Vilkman (toim.): Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Tampere University Press, 2023. DOI: 10.61201/tup.865

Lisätietoja:Apulaisprofessori Mira Kalalahti, puh. 050 413 4645, mira.m.kalalahti@jyu.fi

Professori Heikki Silvennoinen, puh. 02 333 8853, heikki.silvennoinen@utu.fi