Tutkimus

Tutkimuksemme painopistealueet heijastelevat paitsi pitkäkestoisia tutkimusintressejämme myös keskittymistä kotieläinten jalostuksen, ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen.

Tietoja tutkimuksistamme löytyy seuraavilta tutkimuksen painopistesivuilta 1) kotieläintuotteiden laatu ja ympäristövaikutukset, 2) rehujen säilöntä ja vaihtoehtoiset rehuraaka-aineet, 3) kotieläinten hyvinvointi ja ravitsemusfysiologia, 4) valintaohjelmat ja 5) genomisen tiedon hyväksikäyttö.

Painopistealueet