Kotieläintiede

Kotieläinten ravitsemuksen, fysiologian, genomiikan ja valinnan tutkimusta

Kotieläinten hyvinvointi, luonnonvarojen kestävä käyttö ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ohjaavat tutkimusta kehittäessämme kotieläintuotantoa tulevaisuuden ruokaturvallisuutta varten. Kotieläinten fenotyyppi- ja genotyyppianalyyseissä hyödynnämme massadata-menetelmiä. Tutkimuksemme keskittyy
kotieläintuotteiden laatuun ja ympäristövaikutuksiin, rehujen säilöntään ja vaihtoehtoisiin rehuraaka-aineisiin, kotieläinten hyvinvointiin ja ravitsemusfysiologiaan, valintaohjelmiin ja genomisen tiedon hyväksikäyttöön.

Uutiset