Jäsenet

Koiratutkimuksen Petbone-tutkimusryhmän jäsenet
Outi Vapaavuori (ent. Laitinen-Vapaavuori), ryhmän johtaja, ELT, Dipl. ECVS

Outi työskentelee professorina Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Outi työskentelee edelleen Yliopistollisessa eläinsairaalassa, jossa hän tekee vaativaa rinta- ja vatsaontelon kirurgiaa. Outin tutkimuksen painopiste on ortopedisessä tutkimuksessa. Hän on tehnyt laajalti tutkimusta biomateriaalien käytöstä sekä murtumien että nivelsiteiden korjauksissa. Tällä hetkellä painopiste on ortopedisten sairauksien hoitotutkimuksissa.

Pauli Keränen

Pauli Keränen, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Pauli työskentelee kliinisenä opettajana Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Pauli on työskennellyt pitkään pieneläinortopedinä osaamisalueena ortopedinen diagnostiikka ja leikkaukset mm. niveltähystykset, ristisideleikkaukset (TPLO), lonkan tekonivelleikkaukset isoille ja pienille koirille sekä kissoille, polvilumpion sijoiltaanmenon korjaukset (myös polvilumpionuraproteesit), murtumaleikkaukset, korjaavat osteotomiat, niveljäykistykset. Pauli tutki väitöskirjatyössään bioaktiivisen lasin käyttöä luuimplanttien pinnoitteena ja luusiirteen osittaisena korvaajana. Hänen tutkimusaktiviteettinsa keskittyvät kliiniseen tekonivelkirurgiaan, uusien uusien biomateriaalien kehittämiseen käytettäväksi painoakantavina murtumankorjausimplantteina, luusiirteen korvaajina ja nivelen rustovaurioiden korjausistutteina.

Pauli Keräsen yhteystiedot ja tutkimusportaali

 

Johanna Mäkitaipale

Johanna Mäkitaipale, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, GPCert(SAS)

Johanna on post-doc -tutkija PetBone -tutkimusryhmässä. Johannan väitöskirja valmistui 2020. Hän tutki D-vitamiinipitoisuuksia ja niiden yhteyksiä luustoterveyteen lemmikkikaneilla. Hän on kiinnostunut erityisesti luustoterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä eläimillä. Johanna toimii post doc-tutkijana Petbone-ryhmässä. Tutkimustyön ohessa hän työskentelee ortopedinä Evidensia Tammiston Eläinsairaalassa.

 

Helka Heikkilä

Helka Heikkilä, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Helka työskenteli kliinisenä opettajana pieneläinkirurgian yksikössä vuoteen 2018 asti ja toimii tällä hetkellä post doc-tutkijana Petbone-ryhmässä. Väitöskirjatyössään Helka tutki botuliinitoksiinia koiran nivelrikkokivun hoidossa, sen kivunlievitysmekanismia nivelessä ja vaikutuksia koiran elimistössä.

 

Anu Lappalainen

Anu Lappalainen, dosentti, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Anu työskenteli kliinisenä opettajana Diagnostisen kuvantamisen yksikössä vuoteen 2017 asti, mutta tekee edelleen aktiivisesti tutkimusta. Hän väitteli kesäkuussa 2013 aiheesta Radiographic Screening for Hereditary Skeletal Disorders in Dogs ja hän on kiinnostunut etenkin koirien perinnöllisten luustosairauksien tutkimuksesta diagnostisen kuvantamisen avulla. Hän on mukana useissa ryhmän tutkimusprojekteissa.  

 

 

Sari Mölsä

Sari Mölsä, ELT, Dipl ECVS

Sari on kliininen opettaja pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon. Sarin väitöskirja valmistui 2014 ja käsitteli pitkän aikavälin hoitotulosta ja kroonisen kivun oireita eturistisideleikatuilla koirilla. Sari on mukana ryhmän tutkimusprojekteissa. Sari toimii Yliopistollisessa eläinsairaalassa pehmytosakirurgina ja hänen osaamisalueisiin kuuluvat kasvain- ja tähystyskirurgia, rintaontelokirurgia sekä vaativammat vatsaontelon kirurgiset toimenpiteet.

Sari Mölsän yhteystiedot ja tutkimusportaali

 

 

Mikael Morelius

Mikael Morelius, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Mikael työskenteli 10 vuoden ajan kliinisenä opettajana ja pieneläinortopedinä pieneläinkirurgian yksikössä. Vuonna 2017 hän siirtyi yksityiselle eläinlääkäriasemalle töihin. Mikael on kuitenkin edelleen mukana muutamissa tutkimusprojekteissa.

Anna Hielm-Björkman

Anna Hielm-Björkman, dosentti, ELT, CVA (IVAS)

Anna työskentelee kliinisenä opettajana Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä. Hän on suorittanut kansainvälisen eläinakupunktiotutkinnon. Anna tutki väitöskirjatyössään kroonisen kivun tutkimista ja hoitoa, erityisesti käyttäen täydentäviä hoitomenetelmiä. Anna on osallistunut useisiin Petbone-ryhmän tutkimuksiin. Hän vetää myös omaa DOGRISK-tutkimusryhmäänsä.

Anna Hielm-Björkmanin yhteystiedot ja tutkimusportaali

 

Hanna Pihlman

Hanna Pihlman, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, GPCert(SAS), tohtoriopiskelija

Hanna tekee väitöskirjaa biohajoavasta luusiirteen korvikkeesta. Tutkimustyön ohella Hanna työskentelee klinikkaeläinlääkärinä Evidensia Tampereella. Erityisiä kiinnostuksen kohteita potilastyössä ovat muun muassa ortopedia, anestesiologia sekä kasvainsairauksien kirurginen ja lääkkeellinen hoito. 

Hanna Pulkkinen

Hanna Pulkkinen, ELL, tohtoritutkija

Hanna työskentelee päätoimisesti pieneläinten akuutti- ja tehohoidon alalla eläinsairaala Evidensiassa. Väitöskirjatutkimuksessa kehitetään menetelmiä kondrodystrofisten koirien eturaajan kasvuhäiriön diagnostiikkaan, ja tutkitaan kasvuhäiriön ja eturaajan rakenteen yhteyttä koiran liikkeisiin sekä radiologisten että biomekaanisten tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimus tehdään yhteistyössä FaunaFysio-tutkimusryhmän kanssa.

Karoliina Mikola

Karoliina Mikola, ELL, pieneläinsair.erik.el.lääk, tohtoritutkija

Karoliina on valmistunut eläinlääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta 2009 ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäriksi 2018. Tällä hetkellä Karoliina työskentelee Eläinsairaala Vettorissa Raisiossa keskittyen ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja kirurgiaan. Karoliinan väitöskirjatutkimuksen aiheena on shetlanninlammaskoirien pinnallisen varvaskoukistajajänteen luksaatio. Karoliinan väitöskirjatutkimusta tehdään yhteistyössä tutkimusryhmä FaunaFysion kanssa.

Jenni Ranki

Jenni Ranki, ELL, pieneläinsair. erik.ell

Jenni tutkii väitöskirjatutkimuksessaan kanien nivelrikkoon liittyvää kipua. Tutkimustyönsä lisäksi hän työskentelee sairaalaeläinlääkärinä Evidensia Tammistossa. Erityisinä mielenkiinnon kohteina ovat lemmikkien akuutti- ja tehohoidon lisäksi eksoottisten lemmikkien, erityisesti kanien sairaudet ja hoito. Jennin väitöskirjatutkimusta tehdään yhteistyössä FaunaFysio-tutkimusryhmän kanssa.

Heidi Hermiö

Heidi Hermiö, ELL

Heidi on valmistunut eläinlääketieteen lisensiaatiksi 2019 Helsingin yliopistosta. Hän tekee tutkimustyön ohella pieneläinpraktiikka, jossa kissojen ja koirien lisäksi hoitaa myös paljon kaneja ja pieniä jyrsijöitä. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat kanien terveys sekä kuntouttavat hoidot mm. nivelrikkopotilailla. Väitöskirjatutkimuksen aiheena on terveiden kanien nivelten liikelaajuudet sekä kanien aktiivisuus. Heidin väitöskirjatutkimusta tehdään yhteistyössä FaunaFysio-tutkimusryhmän kanssa.