Julkaisut

Koiratutkimus: Petbone -tutkimusryhmän väitöskirjat ja julkaisut
Väitöskirjat

2020

ELL Johanna Mäkitaipale “Vitamin D and bone health in pet rabbits (Oryctolagus cuniculus)”. Väitöskirja kuuluu pieneläinsairauksien alaan. Vastaväittäjnä toimi dos. Heli Viljakainen (Folkälsan Research Center) ja kustoksena prof. Outi Vapaavuori

2018

MSc Anna Boström: "Evaluation of epaxial muscle structure in dogs with spinal disease". Väitöskirja kuuluu pieneläinten sairauksien alaan. Vastaväittäjänä toimi professori Catherine McGowan (University of Liverpool) ja kustoksena professoru Outi Vapaavuori.

2017

ELL Helka Heikkilä: ”Intra-articular Botulinum toxin A in treatment of osteoarthritic joint pain in dogs”. Väitöskirja kuuluu pieneläinten sairauksien alaan. Vastaväittäjänä toimi tohtori Dylan Clements (University of Edinburgh) ja kustoksena professori Outi Vapaavuori.

2015

MSc Heli Hyytiäinen: "Developing a physiotherapeutic testing battery for dogs with stifle dysfunction".
Väitöskirja kuuluu pieneläinten sairauksien alaan. Vastaväittäjänä toimi tohtori Anna Bergh (Sveriges Lantbruksuniversitet, Ruotsi), kustoksena professori Outi Vapaavuori.

2014

ELL Sari Mölsä:Long-term outcome in dogs after surgical repair of cranial cruciate ligament disease”. Väitöskirja kuuluu pieneläinten sairauksien alaan.Vastaväittäjänä toimi professori Eithne Comerford (University of Liverpool, UK) ja kustoksena professori Outi Vapaavuori.

2013

ELL Anu Lappalainen: "Radiographic Screening for Hereditary Skeletal Disorders in Dogs". Tutkimus kuuluu kliinisen diagnostiikan alaan. Vastaväittäjänä toimi professori Eiliv Svalastoga (Kööpenhaminan yliopistosta) ja kustoksena professori Outi Vapaavuori.

Julkaisut

2021

Mäkinen N, Vapaavuori O. Koirien varvasmurtumat – kaksi tapauskertomusta ja kirjallisuuskatsaus. SEL 127, 2: 75-81, 2021

Suhonen A, Eskelinen E, Keränen P. Koiran sääriluun kyhmyn ja sääriluun yläpään kasvulinjan yhtäaikaisen murtuman korjaus – kaksi tapausselostusta. SEL 127, 2: 82-87, 2021

Arminen V, Mäkitaipale J, Keränen P. Kaksoiskantalihaksen yläkiinnityskohdan vammat koirilla – kaksi potilastapausta ja kirjallisuuskatsaus. Traumatic injuries in proximal insertion of gastrocnemius muscle in dogs – two case reports and a review. Suomen Eläinlääkärilehti 2021:127(7):415-421.

2020

Pulkkinen HSM, Reunanen VLJ, Hyytiäinen HK, Junnila JJT, Laitinen-Vapaavuori OM, Lappalainen AK : The intra- and intertester repeatability of radiographic elbow incongruity grading is high in chondrodystrophic dog breeds. Vet Radiol and Ultrasound DOI : 10.1111/vru.12853, 2020

Mölsä S, Hyytiäinen H, Morelius M, Palmu K, Pesonen T, Lappalainen A. Radiographic findings have an association with weight bearing and locomotion in English bulldogs. Acta Vet Scand DOI: 10.1186/s13028-020-00517-3, 62:19, 2020

Mäkitaipale, J. Sankari S, Sievänen H, Laitinen-Vapaavuori O. The relationship between serum 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone concentration in assessing vitamin D deficiency in pet rabbits. BMC Vet Res DOI.org/10.1186/s12917-020-02599-7, 2020

2019

Mäkitaipale J, Sievänen H, Sankari S, Laitinen-Vapaavuori O. Diet is a main source of vitamin D in Finnish pet rabbits (Oryctolagus cuniculus). J Animal Phys. Nutr. DOI: 10.1111/jpn.13120, 2019

Boström A, Channon S, Pääkönen T, Hielm-Björkman A, Laitinen-Vapaavuori. Structural and functional charecteristics of epaxial muscles in chondrodystrophic and non-chondrodystrophic dogs with and without intervertebral disc herniation. Res Vet Sci 123:204-215, 2019

Mehtälä A, Thomson K, Keränen P. Koiran polvinivelen bakteeritulehdus, hoito tähystysavusteisin nivelhuuhteluin yhdistettynä antibioottihoitoon ja implanttien poistoon – tapausselostus. SEL 125:6.331-336, 2019

Pitkänen S, Paakinaho K, Pihlman H, Ahola N, Hannula M, Asikainen S, Manninen M, Morelius M, Keränen P, Hyttinen J, Kellomäki M, Laitinen-Vapaavuori O, Miettinen S. Characterization and in vitro and in vivo evaluation of supercritical CO2 foamed β-TCP/PLCL composites for bone applications. European Cells and Materials 38:35-50, 2019

Söderlund E, Heikkilä H. Suun kautta annettavat nivelravinteet koiran nivelrikon hoidossa – kirjallisuuskatsaus. SEL 125 : 7 : 407-413, 2019

Hyytiäinen H, Morelius M, Lappalainen A, Boström A, Lind K, Junnila J, , Hielm-Björkman A, Laitinen-Vapaavuori O: The Finnish Canine Stifle Index : responsiveness to change and intertester reliability. Vet Rec doi: 10.1136/vr. 105030, 2019

2018

Heikkilä H, Pääkkönen T, Syrjä P, Junnila J, Hielm-Björkman A, Laitinen-Vapaavuori O. Assessing adverse effects of intra-articular botulinum neurotoxin toxin A in healthy beagle dogs: a placebo-controlled, blinded, randomized trial. Plos One 2018 doi.org/10.1371/journal.pone.0191043

Boström A, Lappalainen A, Danneels L, Laitinen-Vapaavuori O. Hielm-Björkman A. Cross-sectional area and fat content in dachshund epaxial muscles: MRI and CT reliability study. Vet Rec Open 5:e000256. doi:10.1136, 2018

Hyytiäinen H, Mölsä S, Junnila J, Laitinen-Vapaavuori O, Hielm-Björkman A: Developing a testing battery for measuring stifle functionality and rehabilitation outcome; the Finnish Canine Stifle Index, FCSI. Vet Rec doi.org/10.1136/vr.104588, 2018

Mäkitaipale J, Sievänen H, Laitinen-Vapaavuori O. Tibial bone density, cross sectional geometry and strength in pet rabbits: a peripheral quantitative computed tomography study. Vet Rec doi.org/10.1136/vr.104419, 2018

Niemelä T, Tulamo R-M, Hielm-Björkman A: Changes in equine synovial inflammation biomarkers after intra-articular hyaluronan treatment; a randomised double-blinded clinical trial" BMC Vet Res 14:186, 2018

Boström A, Hyytiäinen H, Hielm-Björkman A, Koho P, Cizinauskas S: Development of the Finnish Neurological Function Testing Battery for dogs and its intra- and inter-rater reliability. Acta Vet Scand, 60:56, 2018 (doi.org/10.1186/s13028)

Pihlman, H, Keränen, P, Paakinaho, K, Linden, J, Hannula, M, Manninen, IK, Hyttinen, J, Manninen, M, Laitinen-Vapaavuori, O. Novel osteoconductive β-tricalcium phosphate/poly(L-lactide-co-e-caprolactone) scaffold for bone regeneration: a study in a rabbit calvarial defect. J Mater Sci 29:156, 2018 (doi.org/10.1007/s10856-018-6159-9)

2017

Tast A, Räihä J, Kesti E, Granholm M, Morelius M. Kyynärnivelen varislisäkkeen murtuma osana mediaalisen nivelpinnan sairautta koiralla. SEL 123,2: 67-77, 2017

Heikkilä H, Hielm-Björkman A, Innes J, Laitinen-Vapaavuori O. The effect of intra-articular botulinum toxin A on substance P, prostaglandin E2, and tumor necrosis factor alpha in the canine osteoarthritic joint. BMC Vet Res 13: 74, 2017

2016

Lappalainen A, Hyvärinen T, Junnila J, Laitinen-Vapaavuori O. Radiographic evaluation of elbow incomguity in Skye terriers. JSAP 57: 96-99, 2016

Pihlman H, Keränen P. Olkanivelen ja koko kinnernivelen jäykistysleikkaukset – kirjallisuuskatsaus ja kaksi potilastapausta. SEL 122, 5: 235-241, 2016

2015

Joutsen T, Vapaavuori O. Shetlanninlammaskoiran plantaariligamenttivaurio ja ylemmän intertarsaaliligamentin osittainen sijoiltaanmeno – tapausselostus ja kirjallisuuskatsaus. SELL 121:63-69, 2015

Mäkitaipale J, Harcourt-Brown F, Laitinen-Vapaavuori O. Health survey of 167 rabbits (Oryctolagus cuniculi) in Finland. Vet Rec 24, 2015

Lappalainen A, Mäki K, Junnila J, Laitinen-Vapaavuori O. Estimate of heritability, genetic trend and efficacy of screening of intervertebral disc calcification in Finnish Dachshunds. Acta Vet Scand 57:78, 2015

2014

Heikkilä HM, Hielm-Bjorkman AK, Morelius M, Larsen S, Honkavaara J, Innes JF, Laitinen-Vapaavuori OM. Intra-articular botulinum toxin A for the treatment of osteoarthritic joint pain in dogs: a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Vet J 2014; 200: 162-9

Mölsä S, Hielm-Björkman A, Laitinen-Vapaavuori O. Long-term functional outcome after surgical repair of cranial cruciate ligament disease in dogs. BMC Vet Res 2014;10:266

Boström A, Hielm-Björkman A, Chang Y-M, Weller R, Davies E. Retrospective assessment of the crosssectional area and fat infniltration in canine epaxial muscles. Res Vet Sci 2014

Mölsä S, Hyytiäinen H, Hielm-Björkman A, Laitinen-Vapaavuori O. Long-term surgical outcome and comparison of surgical techniques after cranial cruciate ligament surgery in dogs using clinical evaluation, force platform analysis and physiotherapeutic examination. BMC Vet Journal 2014, 10:266

Lappalainen A, Vaittinen E, Junnila J, Laitinen-Vapaavuori O. Intervertebral disc disease in Dachshunds radiographically screened for intervertebral disc calcifications Acta Vet Scand 2014, 56:89

2013

Mölsä S, Hielm-Björkman A, Laitinen-Vapaavuori O. Use of an owner questionnaire to evaluate long-term surgical outcome and chronic pain after cranial cruciate ligament repair in dogs: 253 cases (2004-2006). J Am Vet Med Assoc 2013;243:689-695

Lappalainen A, Mölsa S, Liman A, Snellman M, Laitinen-Vapaavuori O. Evaluation of accuracy of the Finnish elbow dysplasia screening in Labrador Retrievers. JSAP 54: 195-200, 2013

Hyytiäinen H, Mölsä S, Junnila J, Laitinen-Vapaavuori O. Hielm-Björkman A. Ranking of physiotherapeutic evaluation methods as outcome measures of stifle functionality in dogs. Acta Vet Scand 55: 29, 2013