Koulutukset

Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn koulutukset.
Johtajuus tulevaisuuden haasteissa – Johtamisosaamista kasvatus- ja opetusalalle 2024–2025 (KAJO 4), 12 op

Johtajuus tulevaisuuden haasteissa – Johtamisosaamista kasvatus- ja opetusalalle 2024–2025 (KAJO 4) on kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu koulutushanke. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutus on päättynyt.

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö - Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma, 12 op

Vakaa johtaja -koulutus avaa varhaiskasvatuksen johtamista eri näkökulmista, joissa tarkastellaan ammatillista kehittymistä henkilöjohtamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä, johtajana kasvamisessa, pedagogisessa ja strategisessa johtamisessa, moninaisuuden johtamisessa sekä oppivien ja hyvinvoivien yhteisöjen kehittämisessä. Koulutus tukee paikallisten ja alueellisten kehittämissuunnitelmien sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien strategisten suunnitelmien toimeenpanoa.  

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa varhaiskasvatuksen johtajien ja apulaisjohtajien henkilöstökoulutusta ja laajuudeltaan 12 opintopistettä.

Koulutus on päättynyt.