Koulutukset
Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn koulutukset.
Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35 op)

Kasvatus- ja opetusalan aineopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa johtamisosaamista sekä oman organisaation johtamiskulttuuria.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot (KAJO 3), 15 op

KAJO on mukana järjestämässä Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opintoja (15 op) yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus ja Kehittämispalvelut HY+:n, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen ja Aalto EE:n kanssa.

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö - Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma, 15 op

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma -hanke (15 op) toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä vuosina 2021–2022.