Jäsenet

KAJO-tutkimusyhteisöön kuuluvat tutkijat työskentelevät tiedekunnan eri koulutuksissa (mm. varhaiskasvatuksen, luokan- ja aineenopettajankoulutus sekä ruotsinkielinen opettajankoulutus). KAJO vastaa yhteiskunnallisesti tunnustettuun tarpeeseen kehittää kasvatus- ja opetusyhteisöjen johtajuutta ja sen tutkimusta.

Tutkimusyhteisön johtajat:

Tutkimus- ja jatkokoulutusasiat

dosentti, yliopistonlehtori Raisa Ahtiainen

professori Arto Kallioniemi

Koulutusasiat ja kuntayhteistyö

dosentti Tapio Lahtero

KAJO-tutkimusyhteisön jäsenet tekevät yhteistyötä Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin, Åbo Akademin sekä Lapin yliopiston kanssa. Kotimaisten yhteistyökumppaneiden ohella tutkijoilla on useita kansainvälisiä yhteistyökumppaneita (mm. Tallinnan yliopisto, Toronton yliopisto, University of Southern Calfornia).

Tutustu KAJOn tutkijoihin ja kouluttajiin täällä.

Raisa Ahtiainen

Dosentti, KT,

yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Ohjaaja, Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE).

Tutkimusintresseinä koulutuksen muutos, koulutusuudistukset, erityisopetus, koulutuksen kehittäminen ja johtajuus.

Kirsi-Marja Heikkinen

Varhaiskasvatuksen opettaja, KM,

väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkimusintresseinä varhaiskasvatuksen johtajuus, johtajan identiteetin rakentuminen sekä valtakysymykset varhaiskasvatuksen johtajuuden kontekstissa.

Lauri Heikonen

Tutkijatohtori, KT, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkimusintresseina opettajien oppiminen ja toimijuus, uran alkuvaiheen opettajat, opettajankoulutus ja johtajuus.
 

Risto Hotulainen
Anita Jantunen

TM, MBA (Educational Leadership), väitöskirjatutkija

Tutkimuksen aiheena on moninaisen kouluyhteisön johtaminen suomalaisen perusopetuksen kontekstissa. 

 

 

Arto Kallioniemi

Professori, Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Ohjaaja, Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE).

Tutkimusintresseinä uskonnon didaktiikka ja monikulttuurisuuskasvatus.

 

Tiina Kantomaa

Erityisluokanopettaja, KM, väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on opettajien ammatillisen kehittymisen tukeminen.

 

Pia Kola-Torvinen

Opetusneuvos, väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on uudistusprosessin johtaminen peruskoulujärjestelmän eri tasoilla: muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset johtamiseen ja johtamisosaamiseen.

Tapio Lahtero

Johtava rehtori, KT, Dosentti, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkimusaiheena opetustoimen johtaminen.

 

Leena Lahtinen

Väitöskirjatutkija, KK, MMM, kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

Tutkimusintresseinä johtajuuden vaikutukset varhaiskasvatuksen kontekstissa, kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät.

Väitöskirjan työnimi "Varhaiskasvatuksen johtamisen orientaatiot henkilöstön ja lasten hyvinvoinnin tukemisessa."

 

Tiina Lindfors

KM, luokanopettaja, väitöskirjatutkija

Tutkimuksen aiheena on opettajien osaamisen kehittämisen johtaminen koulutusjärjestelmän eri tasoilla opetussuunnitelmauudistuksen kontekstissa.

 

Jenny Niu

Tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkimusintressinä koulun johtajuus.

 

Tiina Poutanen

Erityisopettaja, KM, väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on perusopetuksen jaettu johtajuus ja laajan pedagogisen johtamisen käytänteet opettajan ammatillisen toimijuuden näkökulmasta.

Aija Rinkinen

KT, Education Consultant, Maailmanpankki

(Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, virkavapaalla)

Tutkimusintresseinä koulutuksen laatu ja kehittäminen, opetus- ja sivistystoimen hallinto ja johtaminen, koulutuksen ohjausjärjestelmä yleissivistävässä koulutuksessa, perusopetus.

Hanna Saarinen

Rehtori, FM

Väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkimusintresseissä hyvinvoinnin johtaminen peruskouluissa, perusopetuksen johtaminen sekä perusopetuksen johtamisen kehittäminen.

Mari Simola

Väitöskirjatutkija, KTM, kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

Tutkimusintresseinä hallinnan tutkimus, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, organisaatiotutkimus, johtaminen, affectivity, emotions.

 

Kati Sormunen

Yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Tutkimusteemoina inkluusio ja johtajuus, varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus.