TILAISUUS: Näkökulmia oppilaitosyhteisön pedagogiseen johtamiseen

Miten oppilaitoksen toimintaa suunnataan pedagogisen johtamisen keinoin? Miltä näyttää oppilaitosyhteisö, joka tukee opettajien oppimista? Näistä kysymyksistä keskustellaan Tiedekulmassa tiistaina 7.3.2023.

Helsingin yliopiston Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimusryhmän tutkijat alustavat oppilaitosyhteisöjen johtamiseen liittyvistä kysymyksistä. Aihetta lähestytään aluksi laajan pedagogisen johtamisen käsitteen kautta, mikä tarjoaa viitekehyksen johtamistoiminnan jäsentämiselle. Johtamisrakenteet muodostavat keskeisen tekijän oppilaitosyhteisön jäsenten mahdollisuuksille osallistua asioista päättämiseen sekä sille, että opettajien osaamisen kehittäminen voidaan kytkeä yhteisiin tavoitteisiin.

Aiheesta keskustelevat Tiedekulmassa Helsingin ylipiston Normaalikoulun johtava rehtori Tapio Lahtero, yliopistonlehtori Raisa Ahtiainen, tutkijatohtori Lauri Heikonen, väitöskirjatutkija Tiina Lindfors, rehtorit Maarit Hosio (Vantaa) ja Ilkka Laasonen (Helsinki) sekä luokanopettaja Henna Vertanen (Espoo). Keskustelua moderoi kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta. Yleisöä kannustetaan osallistumaan keskusteluun!

Aika: tiistai 7.3. klo 13.00–14.30

Paikka: Tiedekulma, Stage (Yliopistonkatu 4, Helsinki)

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös striimin välityksellä.