Pedagogisen johtamisen iltapäivä 24.4.2018 - pääpuheenvuorossa professori Stephen Dinham

Laaja-alainen pedagoginen johtaminen oppilaitoksessa  -kehittämishanke järjestää pedagogisen johtamisen iltapäivän tiistaina 24.4.2018 Porthaniassa (PIII, 119).

Seminaarin aiheena on kehittämishankkeen keskiössä oleva muuttuvan yhteiskunnan, moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen luoma tarve opettajien vahvistuneeseen rooliin koulutason johtamisprosesseissa. Keskeinen kysymys on myös se, millä tavoin opettajankoulutuksella voidaan vahvistaa opettajaopiskelijoiden ja opettajien valmiuksia toimia asiantuntijoina osana jaettua oppilaitosjohtamista. Seminaari on osa HY+:n kautta toteutettua, koulujen johtoryhmille tarkoitettua koulutusohjelmaa, joka tarjoaa siihen valituille kouluille tukea laajaa pedagogista johtamista tukevan toimintakulttuurin kehittämiseen omissa kouluissaan.

Ohjelman pääpuheenvuorossa on laajalti tunnustusta saanut professori Stephen Dinham, joka toimii varadekaanina ja oppilaitosjohtamisen professorina Melbournen yliopistossa. Dinham on tehnyt tutkimusta koskien mm. kasvatus- ja opetusalan johtajuutta, laadukasta opetusta, koulumenestystä, jatko-opintojen ohjausta sekä opettajien ammatillista kehitystä. Lisäksi ohjelmassa on asiantuntijoista sekä opiskelijoista koostuva moniammatillinen paneelikeskustelu.

OHJELMA

 

13.00 tilaisuuden avaus (professori Arto Kallioniemi)

13.15 puhujien esittely (apulaisprofessori Risto Hotulainen, Koulutuksen arviointikeskus)

13.25 pääpuheenvuoro (Stephen Dinham)

14.45 kahvitauko

15.05 paneelikeskustelu 

  • Tapio Lahtero, dosentti, johtava rehtori (harj. koulut, HY)
  • Leena Pöntynen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
  • Mikko Salonen, oppilaitosten, organisaatioiden ja työyhteisöjen johdon konsultti, Konsulttipaja Oy
  • Anneli Rautiainen, Opetusneuvos (OPH)
  • Saku Määttä, luokanopettajaopiskelija (HY)

15.45 tilaisuuden lopetus

Seminaaria koskevissa kysymyksissä yhteyshenkilönä Laura Lampi (laura.lampi@helsinki.fi).

Ilmoittaudu mukaan pe 13.3. mennessä tämän linkin kautta.