Käännöstieteen tutkimusseminaari 2019‒2020

Käännöstieteen tutkimusseminaari kokoontuu lukuvuonna 2019‒2020 noin joka toinen maanantai klo 16.15‒17.45 Metsätalon salissa 30

OHJELMA 2019‒2020

16.9.      Yvonne Tsai (Taiwan National University): Translation Technology in Patent Translation

30.9.      Väitöskirjantekijöiden tapaaminen: KäTu-symposiumin jatko-opiskelijatapahtuman ideointi, lisäksi metodit, tavoitteellisuus, motivaatio ja tutkijan vastuu. Vetäjänä Zita Kóbor-Laitinen.

14.10.    Jenny Paananen: Yhteisymmärryksen rakentaminen tulkatuilla lääkärin vastaanotoilla

28.10.    Lauri Niskanen: Moniääninen kääntäminen: James Joycen Ulysseksen suomen- ja ruotsinkielisten käännösten vuoropuhelu

18.11.    Igor Kudashev: Lakitermien termipankki ja Terveydenhuoltoalan tulkkauskoulutuksen kehittäminen -hankkeiden esittely

9.12.      Lukupiiri: Andrew Chesterman (Translation policy, language policy, and translational justice). Lukupiirin aineisto löytyy Moodlesta. Lukupiirin jälkeen TRASTin pikkujoulu.

20.1.      Irina Kudasheva

3.2.        Léa Huotari

17.2.      Zita Kobor-Laitinen (Multimodaalisuus ja tilannesidonnaisuus vuorovaikutustilanteissa, joissa kirjoitettu, puhuttu ja viitottu kieli ovat yhtä aikaa läsnä); Satu Siltaloppi (Omakielinen, virallinen informaatio suomenruotsalaisella viittomakielellä)

16.3.      Lukupiiri: Liisa Tiittula. Lukupiirin aineisto löytyy Moodlesta.

6.4.        Väitöskirjantekijöiden tapaaminen

27.4.      Uudet jatko-opiskelijat esittelevät tutkimustaan. Seminaarin jälkeen TRASTIN kevätjuhla.