Esittely

Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää kääntämisen ja tulkkauksen kielellisiä, sosiologisia, teknologisia ja ammatillisia ilmiöitä.

Yhteisömme jäsenet tutkivat muun muassa seuraavia aiheita:

 • kieli- ja käännöspolitiikka
 • kääntämisen ja tulkkauksen kielelliset ja terminologiset ilmiöt
 • käännösteoria
 • kääntämisen historia
 • kääntäjien ja tulkkien rooli ja toimijuus
 • selkomukauttamisen ja kääntämisen väliset yhteydet.

 

Tutkimuskysymykset

Etsimme tutkimuksessamme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tarkoittaa laadukas käännös tai tulkkaus?
 • Kuinka kääntämisessä ja tulkkauksessa varmistetaan tiedon ja viestinnän saavutettavuus?
 • Mikä on ajan, paikan ja teknologian vaikutus kääntämis- ja tulkkauskäytänteissä?
 • Kenen ääni kuuluu käännöksessä tai tulkkeessa?
 • Millainen on käännös- tai tulkkausprosessin eri toimijoiden toimijuus?
 • Kuinka merkitykset ja representaatiot rakentuvat kääntämisessä ja tulkkauksessa?
Tutkimusaiheet
 • Käännöspolitiikka ja monikielinen viranomaisviestintä
 • Kauno- ja tietokirjallisuuden kääntäminen
 • Erikoisalojen kääntäminen (esim. oikeusalan tekstien kääntäminen)
 • Multimodaalinen ja intermodaalinen kääntäminen (esim. av-kääntäminen)
 • Asioimistulkkaus
 • Oikeustulkkaus
 • Käännösteoria
 • Kääntämisen ja tulkkauksen pedagogiikka
 • Terminologia