Ehdokkaat vaalikentillä -tutkimus julkaistaan 1.10.

Tutkimus pohjautuu Eduskuntavaaliehdokkaat 2019 -kyselyyn ja sen julkaisee oikeusministeriö.

Ehdokkaat vaalikentillä -tutkimus tuo uutta tietoa kansanedustajaehdokkaiden vaalikampanjoinnista ja ehdokkaiden suhteesta puolueeseen ja äänestäjiin. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoista koostuva ryhmä. Mukana on kaikkiaan neljätoista tutkijaa. Tutkimus on osa professori Åsa von Schoultzin johtamaa Suomen Akatemian IntraComp-projektia. Teos perustuu pääosin eduskuntavaalien 2019 jälkeen kerättyyn kyselytutkimusaineistoon ”Eduskuntavaaliehdokkaat 2019”, minkä lisäksi kirjan luvuissa hyödynnetään myös kansalaisille tehtyjä kansallisia eduskuntavaalitutkimuksia, puoluetoimijoiden haastatteluja, vaalikoneaineistoja ja virallisia ehdokastilastoja. Tutkimusraportti julkaistaan 1.10.2020 oikeusministeriön julkaisusarjassa.