Intraparty Competition

Tietoa hankkeesta

IntraComp-tutkimushankkeen päätavoite on tutkia puolueiden sisäistä päätöksentekoa, vaalikilpailua ja mekanismeja, jotka tekevät tietyistä ehdokkaista menestyksekkäitä poliittisella areenalla. Jotta ymmärtäisimme puolueiden sisäistä vaalikilpailua hanke analysoi puolueiden strategioita ehdokkaiden valintaan liittyen, ehdokkaiden äänien hankintaan liittyviä strategioita ja strategioita, joita äänestäjät hyödyntävät valitessaan ehdokkaan, jolle antavat äänensä. IntraComp on Suomen Akatemian rahoittama hanke 2018-2023 ja hanketta johtaa Åsa von Schoultz, Helsingin yliopiston valtio-opin professori.