Eduskuntavaaliehdokkaat-kysely

Eduskuntavaaliehdokkaat-kysely on eduskuntavaaliehdokkaille kohdennettu kyselytutkimus.

Kysely on osa kansainvälistä hanketta The Comparative Candidates Survey. Eduskuntavaaliehdokkaat-kyselyjä on toteutettu 2007 eduskuntavaaleista lähtien. Tutkimushankkeen johtaja Åsa von Schoultz on vastannut kyselyn toteuttamisesta vuodesta 2011 lähtien. Vuoden 2019 kysely toteutetaan IntraComp-hankkeen toimesta yhteistyössä Turun yliopiston valtio-opin professorin (ma.) Elina Kestilä-Kekkosen kanssa.

Kysely keskittyy ehdokkaan, puolueen ja äänestäjien välisiin suhteisiin. Kampanjointi on kyselyn yksi pääteemoista, mutta myös muut aiheet kuten ehdokkaan rekrytointi, ehdokkaan urapolut, asiakysymykset ja ideologiat, demokratia ja edustuksellisuus ovat vahvasti siinä läsnä.