Ehdokkaat vaalikentillä -tutkimus

Perustiedot tutkimuksesta
 • Taustalla laaja tutkimusryhmä: Helsingin, Tampereen ja Turun yliopisto, sekä Åbo Akademi.
 • Osa Suomen Akatemian IntraComp-projektia, joka pyrkii kartoittamaan ehdokkaiden välistä kilpailua puolueiden sisällä.
 • Perustuu kyselytutkimusaineistoon Eduskuntavaaliehdokkaat 2019. Osa kansainvälistä yhteistyöprojektia (Comparative Candidates Survey), joka kerää tietoa parlamenttivaalien ehdokkaista eri maissa. Kysely toteutetaan neljännen kerran Suomessa.
 • Kyselylomake lähetettiin kaikille vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdolle asettuneille henkilöille. Vastaajien kokonaismäärä oli 770 (31 %).
 • Kirjan luvuissa hyödynnetään myös kansalaisille tehtyjä kansallisia eduskuntavaalitutkimuksia, puoluetoimijoiden haastatteluja, vaalikoneaineistoja ja virallisia ehdokastilastoja.

Tutkimuksen keskiössä ehdokkaat

Ehdokkaiden nimeäminen ja kampanjointi

 • Minkälaisia ehdokkaita puolueet tavoittelivat? (Luku 2)
 • Miten ehdokkaat kampanjoivat ja miten kampanjat rahoitettiin? (Luku 3)
 • Kokivatko ehdokkaat vaalihäirintää? (Luku 4)
 • Ketkä tulivat valituksi? (Luku 5)

Ehdokkaiden ideologinen sijoittuminen ja asenteet

 • Ehdokkaiden näkemys demokratian tilasta (Luku 6)
 • Ehdokkaiden näkemys päätöksenteon aikajänteestä (Luku 7)
 • Keitä ehdokkaat katsovat edustavansa tullessaan valituksi? (Luku 8)
 • Nähdäänkö sukupuolten välillä eroja pätevyydessä eri politiikkalohkoilla? (Luku 9)
 • Ehdokkaiden sijoittuminen talouspoliittisesti ja arvokysymyksissä (Luku 10)

Linkki tutkimukseen (Oikeusministeriön julkaisusivusto):

Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019

Linkki kyselylomakkeeseen:

Lukujen tiivistelmät

Kuvioiden tekijät: Smashicons, Freepik, Pixel perfect (sivustolta www.flaticon.com)