Tietoa tutkimuksesta

Tutustu tutkimuksemme taustaan ja tavoitteisiin.
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on saada monipuolinen kuva Suomessa asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ja heidän terveydestä, hyvinvoinnista, palvelukokemuksista sekä digitalisoituvien julkispalvelujen ja hoivapalvelujen käytöstä. Erityisenä painopisteenä ovat ylirajaiset hoivasuhteet, kotoutumisen ja identiteetin kysymykset ja niihin liittyvät terveydelliset seuraukset. Tutkimusryhmän tavoitteena on tiedottaa tuloksista laaja-alaisesti eri yhteistyötahoille. Tutkimustulokset tuovat Suomen venäjänkielisen väestön terveydentilasta ja kokemuksista terveys- ja hoivapalveluiden käytöstä tärkeää lisätietoa, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi palvelujen kehittämisen ja poliittisen päätöksenteon tukena.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksemme pohjautuu vuonna 2019 ja 2022 toteutettuihin kyselyihin. Tutkimuksen peruskysely lähetettiin vuonna 2019 postitse 3000 satunnaisesti valitulle, Suomessa vakituisesti asuvalle venäjänkieliselle, jotka täyttivät 50 vuotta viimeistään vuonna 2018. Kyselyssä kerättiin tietoja mm. tutkittavien terveydestä ja julkispalvelujen käytöstä. Kyselyaineistoa täydennetään muiden rekisterinpitäjien (esim. Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus) rekisteritiedoilla, mikäli tutkittava on antanut tähän suostumuksen. Lokakuussa 2022 lähetimme seurantakyselyn yli 1000 vastaajalle kartoittaaksemme muutoksia venäjänkielisten yli 50-vuotiaiden terveydessä ja elinoloissa.

Toteuttajat ja rahoittajat

CHARM-tutkimusta toteutetaan Helsingin yliopistossa, MICA-tutkimusryhmässä, joka kuuluu Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköön (CoE AgeCare). Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.