Osallistujalle

CHARM-kyselytutkimuslomake lähetetään toukokuussa 2019 3000 satunnaisesti valitulle venäjänkieliselle henkilölle Suomessa. Alta löydätte lisätietoja kyselytutkimukseen liittyen. Vastaamalla Teille lähetettyyn lomakkeeseen autatte tuottamaan tärkeää tietoa venäjänkielisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.

Ikään­ty­mi­nen, ter­veys ja hoi­va Suo­mes­sa asu­vien ve­nä­jän­kie­lis­ten näkö­kulmasta eli CHARM-tutkimus on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä, jonka toimintaa rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke toimii vuosina 2018–2025 Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. CHARM-tutkimus on ensimmäinen laaja tutkimus, joka kartoittaa 50 vuotta täyttäneiden äidinkielenään venäjää puhuvien ihmisten elämää Suomessa. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti terveys ja hyvinvointi, palvelukokemukset, elinympäristö sekä hoivan ja avun tarve ja antaminen Suomessa.

Pyydämme teitä vastaamaan Teille lähetettyyn lomakkeeseen ja palauttamaan täytetyn lomakkeen mahdollisimman pian. Mukana on myös vastauskuori, jonka postimaksu on maksettu puolestanne. Lomakkeeseen vastaaminen kestää noin 30 minuuttia. Voitte vastata lomakkeeseen myös Internetissä seuraamalla Teille lähetetyn kirjeen mukana tulleita ohjeita.

Tutkimuksen nettisivuilta löydätte yksityiskohtaista tietoa tutkimuksesta ja tutkimusaineiston käytöstä: www.helsinki.fi/charm

Voitte kysyä lisätietoja tutkimuksesta venäjäksi tai suomeksi osoitteesta charm-project@helsinki.fi tai puhelinnumerosta 050-455 2812 maanantaisin klo 10–12 ja tiistaisin klo 16–18. Soittamalla meille, voitte halutessanne tilata myös suomenkielisen vastauslomakkeen paperisena.

Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksen teemana olevista palveluista tai muista kysymyksistä, olemme koonneet alle yhteystietoja.

- Terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa saatte omasta kotikunnastanne

- Yleisesti Suomesta ja elämästä Suomessa: www.infofinland.fi/ru/frontpage

- Erilaisia puhelinpalveluja elämän ongelmatilanteisiin: www.infofinland.fi/ru/information-about-finland/call-and-ask

- Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö: www.svkeskus.fi

- Vertaistukea liittyen eri sairauksiin: http://www.svkeskus.fi/hyvis-hyvinvointia-yhteisvoimin/

- Digituki arkeen -projekti: http://www.svkeskus.fi/digi/

Yksittäisten henkilöiden tunnistaminen tutkimuksen julkaisuista on mahdotonta. Tutkijat huolehtivat kerättävien tietojen ehdottomasta luottamuksellisuudesta kaikissa tutkimusvaiheissa. Tutkijat noudattavat tietosuojalainsäädännön, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on antanut tutkimusta puoltavan lausunnon.

Vuosien 2018–2025 aikana tutkimusaineistoa käsittelevät ainoastaan CHARM-tutkimusryhmän jäsenet ja sen kanssa kirjallisen yhteistyösopimuksen tehneet tutkijat. Kerättyjä tietoja ei luovuteta Suomen valtiolle tai muille ulkopuolisille. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät vaikuta henkilökohtaisiin terveys- tai sosiaalipalveluihinne. Ottamalla meihin yhteyttä, voitte myös peruuttaa osallistumisenne milloin tahansa seuraamuksitta ja syytä ilmoittamatta.

Lomakkeessa kysymme Teiltä lupaa liittää vastauksenne rekisteritietoihin. Mikäli annatte luvan, täydennämme antamianne vastauksia eri rekisterinpitäjiltä saatavilla tiedoilla. Tutkimukseen yhdistettävät tiedot ovat työsuhteeseen, sairastavuuteen, terveyspalveluihin, asumiseen, siviilisäätyyn ja eläkkeelle siirtymiseen liittyviä tietoja, joiden avulla saamme arvokasta lisätietoa tutkimukseemme.

Käsittelemme rekisteritietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain Helsingin yliopiston CHARM-hankkeen tutkijat tai heidän kanssaan kirjallisen sopimuksen tehneet tutkijat. Kaikki aineistoa käsittelevät henkilöt allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Yksittäisiä henkilöitä ei voida koskaan tunnistaa raportoiduissa tuloksissa. Ottamalla meihin yhteyttä, voitte milloin tahansa peruuttaa antamanne suostumuksen seuraamuksitta ja syytä ilmoittamatta.

Lisää tietoa löydätte tutkimuksen tietosuoja- ja rekisteriselosteesta tai kysymällä tutkimusryhmän jäseniltä osoitteesta charm-project@helsinki.fi tai puhelinnumerosta 050-455 2812 maanantaisin klo 10–12 ja torstaisin klo 16–18.

Voit osallistua arvontaan vastaamalla kyselyyn ja rastimalla ruutuun kohdan ”Kyllä” kohdassa ”Haluatko osallistua arvontaan?”. Arvomme 20 kappaletta 50€ lahjakortteja. Lahjakortin voittaja saa itse valita lahjakorttinsa kohteen (esim. S-ketju, K-kaupat). Lahjakortit arvotaan kyselyn sulkeuduttua myöhemmin keväällä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.