Osallistujalle

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.
Yleisesti

CHARM-kyselytutkimukseen vastasi vuonna 2019 vastasi yli tuhat vastaajaa. Vuoden 2022 seurantakyselyssä vastaajia oli yli 700. Kiitämme kaikkia vastaajia! Ensimmäisen tutkimuksen aallossa kyselylomake lähetettiin 3000 satunnaisesti valitulle osallistujalle maaliskuussa 2019. Toinen tutkimuskierros tehtiin marraskuussa 2022 - tammikuussa 2023, johon osallistuivat vain ne, jotka vastasivat ensimmäiseen tutkimukseen. Kysely on nyt suljettu. Lisätietoja tutkimuksen osallistumisesta, yksityisyydestä ja tietojen rekisteröinnin käytöstä on saatavilla alla.

Usein kysyttyä

Ikääntyminen, terveys ja hoiva Suomessa asuvien venäjänkielisten näkökulmasta eli CHARM-tutkimus on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä, jonka toimintaa rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke toimii vuosina 2018–2025 Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. CHARM-tutkimus on ensimmäinen laaja tutkimus, joka kartoittaa 50 vuotta täyttäneiden äidinkielenään venäjää puhuvien ihmisten elämää Suomessa. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti terveys ja hyvinvointi, palvelukokemukset, elinympäristö sekä hoivan ja avun tarve ja antaminen Suomessa.

Vuonna 2019 toteutimme CHARM-kyselytutkimuksen, jossa kartoitimme 50 vuotta täyttäneiden venäjänkielisten elämää Suomessa. Kyselyn avulla saimme paljon tärkeätä tietoa tämän ryhmän hyvinvoinnista ja elinoloista. Tutkimuksesta saatua tietoa on käytetty sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen ja ammattilaisten kouluttamiseen. Olemme välittäneet tietoa myös suomalaisille päätöksentekijöille. Tutkimuksen tuloksia on julkaistu useissa korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedelehdissä.

Syksyllä 2022 aloitimme seurantakyselyn, johon kutsuimme kaikki ensimmäisellä kierroksella tutkimukseen osallituneet. Seurantakyselyn avulla syvennämme tietoamme venäjänkielisten elämästä Suomessa. Seurantatieto auttaa meitä ymmärtämään hyvinvoinnissa ja elinoloissa tapahtuvia muutoksia sekä näiden syitä.

Toisen kierroksen (marraskuu 2022 - tammikuu 2023) osallistujien välillä on arvottu lahjakortit. Tammikuussa 2023 valitsimme 22 onnekkaasta voittajaa kaikista niistä, jotka vastasivat toiseen kyselykierrokseen. Voittajille lähetettiin kirjeitse lahjakortti valittuun kauppaketjuun.

Yksittäisten henkilöiden tunnistaminen tutkimuksen julkaisuista on mahdotonta. Tutkijat huolehtivat kerättävien tietojen ehdottomasta luottamuksellisuudesta kaikissa tutkimusvaiheissa. Tutkijat noudattavat tietosuojalainsäädännön, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on antanut tutkimusta puoltavan lausunnon. Vuosien 2018–2025 aikana tutkimusaineistoa käsittelevät ainoastaan CHARM-tutkimusryhmän jäsenet ja sen kanssa kirjallisen yhteistyösopimuksen tehneet tutkijat. Kerättyjä tietoja ei luovuteta Suomen valtiolle tai muille ulkopuolisille. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät vaikuta henkilökohtaisiin terveys- tai sosiaalipalveluihinne. Ottamalla meihin yhteyttä, voitte myös peruuttaa osallistumisenne milloin tahansa seuraamuksitta ja syytä ilmoittamatta.

Lomakkeessa kysymme Teiltä lupaa liittää vastauksenne rekisteritietoihin. Mikäli annatte luvan, täydennämme antamianne vastauksia eri rekisterinpitäjiltä saatavilla tiedoilla. Tutkimukseen yhdistettävät tiedot ovat työsuhteeseen, sairastavuuteen, terveyspalveluihin, asumiseen, siviilisäätyyn ja eläkkeelle siirtymiseen liittyviä tietoja, joiden avulla saamme arvokasta lisätietoa tutkimukseemme.

Käsittelemme rekisteritietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Tutkimusaineistoa käsittelevät vain Helsingin yliopiston CHARM-hankkeen tutkijat tai heidän kanssaan kirjallisen sopimuksen tehneet tutkijat. Kaikki aineistoa käsittelevät henkilöt allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Yksittäisiä henkilöitä ei voida koskaan tunnistaa raportoiduissa tuloksissa. Ottamalla meihin yhteyttä, voitte milloin tahansa peruuttaa antamanne suostumuksen seuraamuksitta ja syytä ilmoittamatta.

Lisää tietoa löydätte tutkimuksen tietosuoja- ja rekisteriselosteesta tai kysymällä tutkimusryhmän jäseniltä osoitteesta charm-project@helsinki.fi 

Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksen teemana olevista palveluista tai muista kysymyksistä, olemme koonneet alle yhteystietoja.

  • Terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa saatte omasta kotikunnastanne
  • Erilaisia puhelinpalveluja elämän ongelmatilanteisiin: www.infofinland.fi/ru/information-about-finland/call-and-ask-for-advice
  • Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö: www.venajankieliset.fi; Venjäjänkielisten keskusjärjestön puhelinpalvelu venäjäksi: 040 540 8737
  • Sosiaaliturvaan liittyvät asiat, puhelinpalvelu suomeksi, ruotsiksi, ja englanniksi: 020 634 0200
  • Jade yhdistys ry - ikääntyvien vieraskielisten yhdistys: 050 3826020
  • MIELI Suomen Mielenterveys ry. Kriisipuhelin suomeksi ja englanniksi: 09 2525 0111
  • Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, puhelinpäivystys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 044 7577 099"

Voitte kysyä lisätietoja tutkimuksesta venäjäksi tai suomeksi osoitteesta charm-project@helsinki.fi.