Julkaisut
Tutustu tutkimuksemme tuloksiin.
CHARM-kyselyn perusraportti

Lue kyselytutkimuksen löydöksistä perusraportista.

CHARM-julkaisut