CHARM on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Helsingin yliopistossa toimivan tutkimusryhmän toteuttama osahanke. CoE AgeCare hanke toimii vuosina 2018–2025 Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. CHARM-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa Suomessa asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti terveyttä ja hyvinvointia, palvelukokemuksia sekä hoivan antamista ja saamista koskeviin kysymyksiin.