CHARM on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Helsingin yliopistossa toimivan tutkimusryhmän toteuttama osahanke. CoE AgeCare hanke toimii vuosina 2018–2025 Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. CHARM-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa Suomessa asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti terveyttä ja hyvinvointia, palvelukokemuksia sekä hoivan antamista ja saamista koskeviin kysymyksiin.

Hankkeen ensimmäinen kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2019 ja siihen vastasi yli 1000 vastaajaa. Vuonna 2022 toteutamme seurantatutkimuksen, joka syventää tietojamme yli 50-vuotiaiden venäjänkielisten terveydestä ja hyvinvoinnista.