Ikääntyminen, terveys ja hoiva Suomessa asuvien venäjänkielisten näkökulmasta

Ikääntyminen, terveys ja hoiva Suomessa asuvien venäjänkielisten näkökulmasta (CHARM – Care, Health and Ageing of Russian-Speaking Minority in Finland) on tutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa Suomen suurimman vieraskielisen vähemmistön, venäjänkielisten, terveydentilasta ja hoivakokemuksista. Nykyisellään tutkimustietoa näistä kokemuksista on vähän, minkä vuoksi CHARM-hanke tarjoaa tarvittavaa ymmärrystä esimerkiksi palvelujen kehittämiseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Tutkimus kohdentuu 50-vuotta täyttäneisiin venäjänkielisiin, joita koskettavat ikääntymisen kysymykset. 

Tutustu