CHARM-tutkimus on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä (CoE AgeCare), jonka toimintaa rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke toimii vuosina 2018–2025 Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. CHARM-tutkimuksen tavoitteen on tuottaa uutta tieteellistä tietoa Suomessa asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti terveyttä ja hyvinvointia, palvelukokemuksia sekä hoivan antamista ja saamista koskeviin kysymyksiin.