Lehdistötiedote 8.5.2019

Vapaa jaettavaksi 8.

5.2019

Tutkimus venäjänkielisten ihmisten ikääntymisestä käynnistyy

Helsingin yliopisto toteuttaa ensimmäisenä Suomessa laajan kyselytutkimuksen venäjänkielisten ihmisten ikääntymisestä. Kysely postitetaan toukokuussa kolmelle tuhannelle satunnaisesti poimitulle 50 vuotta täyttäneelle ihmiselle, jotka asuvat Suomessa ja puhuvat äidinkielenään venäjää. Kyselyn aiheet koskevat terveyttä, hyvinvointia, palvelutarpeita ja palvelukokemuksia sekä avun antamista ja saamista. Tutkimus kartoittaa vastaajien asemaa myös mahdollisina omaishoitajina.

Tietoa ikääntyville ja vanhustyön ammattilaisille

Maahanmuuttoa koskeva tutkimustieto on Suomessa ja kansainvälisesti kohdistunut pääosin työikäisiin ihmisiin. Kattavaa tutkimustietoa ikääntyvien maahanmuuttotaustaisten ihmisten elämästä Suomessa on vähän. Tämä kysely on ensimmäinen, joka kerää tietoa eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien maahanmuuttajien elinoloista. Venäjänkieliset ovat Suomen suurin vieraskielinen ryhmä.

”Suomen väestön nopea ikääntyminen koskee myös maahanmuuttotaustaista väestöä. On tärkeä saada tietoa heidän hyvinvoinnistaan myös työelämän loppuvaiheessa ja sen jälkeen”, toteavat hankkeen tutkijat.

Tietoa tarvitaan, jotta Suomessa asuvan vanhusväestön ja heidän läheistensä moninaistuvat tarpeet voidaan jatkossa tunnistaa aiempaa paremmin. Tieto auttaa sekä ikääntyviä ihmisiä että heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia.

Tutkijat lähettävät terveisensä kyselylomakkeen saajille: ”Toivomme, että tutkimukseen kutsutut vastaavat innokkaasti kyselyymme, jotta saamme mahdollisimman kattavan ja luotettavan kuvan tämän ryhmän tarpeista ja kokemuksista. Jokainen vastaus on tärkeä tutkimuksen onnistumisen kannalta!”

Suomen Akatemian rahoittama kysely

Nyt postitettavasta kyselystä vastaa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö. Yksikkö toimii vuosina 2018–2025 Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkimuksen nimi, CHARM, on lyhenne sen englannin kielisestä nimestä: Care, Health and Ageing of Russian-speaking Minority in Finland. CHARM-tutkimusta johtaa professori Sirpa Wrede Helsingin yliopistosta. Hänen lisäkseen tutkimushankkeeseen kuuluvat professori Anne Kouvonen (hankkeen varajohtaja), tutkijatohtorit Laura Kemppainen ja Antero Olakivi sekä tohtorikoulutettava Nuriiar Safarov.

Lisätietoa tutkimuksesta (suomeksi, venäjäksi ja englanniksi): charm-project@helsinki.fi tai Laura Kemppainen (puh. 050 556 0741).

Lataa tutkimuksen esite!