Uutiset ja tapahtumat

HuSoEd-tutkimusyhteisön kuulumisia.
HuSoEd-tutkimusyhteisön seminaari 19.12.2023 kokosi yli 20 tutkijaa keskustelemaan ainedidaktisesta tutkimuksesta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkimusyhteisö järjesti 19.12.2023 seminaarin, jossa perehdyttiin katsomusaineiden, maantieteen, vieraiden kielten, yhteiskunnallisten aineiden sekä äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan käynnissä oleviin tutkimuksiin. Kymmenen esitelmän lisäksi yli 20-päinen osallistujajoukko keskusteli tutkimusyhteisön menneen vuoden toiminnasta ja pohti tavoitteita tulevalle vuodelle.