Ihmiset

HuSoEd-tutkimusyhteisöön kuuluu tutkijoita ja opetushenkilökuntaa viidestä tutkimusryhmästä ja tutkijanuran eri vaiheilta. Meitä yhdistää kiinnostus humanististen ja yhteiskunnallisten oppiaineiden didaktiikkaan.
Professorit
Yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat ja tutkijat