Tutkimusteemat

HuSoEd-tutkimusyhteisö tekee ainedidaktista ja kasvatustieteellistä tutkimusta viiden oppiaineteeman kehyksessä.

HuSoEd-yhteisön tutkimus keskittyy seuraaviin teemoihin:

  • suomen kieli ja kirjallisuus
  • vieraiden kielten opetus
  • katsomusaineet ja filosofia
  • maantiede ja ympäristökasvatus
  • historiallis-yhteiskuntatiedollinen kasvatus

HuSoEd tutkii humanististen ja yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden oppimista ja opetusta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi HuSoEdin tutkimukset tarkastelevat oppimiseen ja opetukseen vaikuttavia sosiaalisia, yhteiskunnallisia, historiallisia ja kulttuurisia tekijöitä. Yhteisön jäsenillä on myös muita tutkimuskohteita, jotka kytkeytyvät ainedidaktiikkaan ja opettajankoulutukseen.

HuSoEd työskentelee tiiviissä yhteistyössä oppiaineisiin kytkeytyvien tutkimuslaitosten kanssa eri tiedekunnissa sekä muiden tutkimusryhmien ja -yhteisöjen kanssa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Ryhmä tekee myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.