Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tutkimusryhmä

Teemme ainedidaktista tutkimusta, joka kohdistuu äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta erityisesti suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimääriin.

Suomen kielen ja kirjallisuuden tutkimusryhmässä tutkitaan monimenetelmäisesti ja erilaisia aineistoja hyödyntäen tiedonalan oppimiseen, opettamiseen, ohjaamiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä.

Tutkimuksemme sijoittuvat varhaiskasvatukseen, valmistavaan opetukseen, perusopetukseen, lukioon, ammatilliseen koulutukseen sekä opettajankoulutukseen.

Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat:

  • kielitietoisuus; kielitietoiseksi ja kielitaitoiseksi kasvaminen 

  • lukutaito; erilaisten tekstien lukeminen; kriittinen lukutaito  

  • kirjoitustaito; erilaisten tekstien kirjoittaminen 

  • kirjallisuuskasvatus; erityisesti lasten- ja nuortenkirjallisuus 

  • kielitiedon oppiminen ja opettaminen; pedagoginen kielioppi 

  • vuorovaikutuksen käytänteet; oppimisen kehollisuus ja materiaalisuus 

  • alkava ja kehittyvä suomen kielen taito, sen opettaminen, tukeminen ja arviointi erilaisissa konteksteissa  

  • monikielisen oppilaan oman äidinkielen tukeminen 

  • opetussuunnitelmat ja niiden kehittäminen; moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  

  • oppiaineen merkittävän ja vaikuttavan tiedon (powerful knowledge) analyysi