Tohtorikoulutus

Suomen kielen ja kirjallisuuden ryhmässä tehdyt ja tekeillä olevat väitöskirjat käsittelevät laajaa aiheiden kirjoa kielen, kirjallisuuden ja vuorovaikutuksen aihepiireistä.